Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Znaki jedności

23 stycznia, w liturgiczne wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich, biskup siedlecki przewodniczył uroczystym Nieszporom.

Do katedry siedleckiej przybyli kapłani, osoby życia konsekrowanego, alumni Wyższego Seminarium Duchownego oraz świeccy. Śpiewy podczas liturgii wykonała schola „Gaudete”.

– Wspominamy dzisiaj bł. Wincentego Lewoniuka i 12 jego towarzyszy. Ci męczennicy z Pratulina zostali na nowo zrodzeni, najpierw przez chrzest, a później przez męczeństwo. Bóg zesłał swojego Syna i pozwala, by we wszystkich epokach i miejscach ziemi byli ludzie gotowi oddawać życie za Chrystusa. W naszym pokoleniu również nie brakuje męczenników. Obyśmy wszyscy, patrząc na Jezusa Chrystusa i tych, którzy za Nim idą, mieli świadomość, że w zniszczalnym świecie jesteśmy powołani do dziedzictwa niezniszczalnego – mówił w homilii bp Kiernikowski.

Po zakończonej celebracji Nieszporów biskup siedlecki podał do wiadomości, że trwają przygotowania związane z utworzeniem kapituły przy parafii Przemienienia Pańskiego w Garwolinie. – Kapituły są znakiem jedności i świadczą pomoc biskupowi w realizacji duszpasterskich zadań – mówił. – Mamy już w diecezji cztery kapituły: katedralną, janowską, łukowską i parczewską. Ponadto działa Bractwo św. Judy Tadeusza i fraternia przy kapitule w Parczewie. Chcę również powołać inne stowarzyszenia, które będą wspomagać działanie biskupa, promując chrześcijański sposób myślenia. Nie wystarczy bowiem regulować życie społeczne przez ustawy i zarządzenia. Trzeba kształtować chrześcijańską mentalność. Kapituła janowska związana jest z tajemnicą krzyża i włącza się w przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Kapituła łukowska pod wezwaniem Męczenników Podlaskich ma na celu promocję jedności Kościoła. Kapituła parczewska ma za zadanie służyć rodzinie. Chcę powołać kapitułę w Garwolinie, której działalność będzie polegała na promocji nauczania Kościoła. Dzisiaj nie ogłaszam nowych kanoników. Będę szukał odpowiednich kandydatów, by te kapituły stały się narzędziem jednoczenia naszej wspólnoty diecezjalnej – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.  


Męczennicy Podlascy

W XIX w., na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim miały miejsce krwawe prześladowania unitów, których władze carskie chciały nakłonić do przejścia na prawosławie. Do parafii, w których wierni stawiali opór, kierowano kozaków. 24 stycznia 1874 r. oddział kozacki zaatakował obrońców świątyni w Pratulinie. W obronie wiary męczeńską śmierć poniosło 13 unitów. Męczennicy Podlascy zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 6 października 1996 r., w 400. rocznicę ogłoszenia Unii Brzeskiej, która dała początek Kościołowi unickiemu.

ks. Mateusz Czubak