Diecezja
Źródło: ARCH. PAR
Źródło: ARCH. PAR

Znaki w drodze

Trwa peregrynacja znaków Światowych Dni Młodzieży w naszej diecezji.

Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani skupiają wokół siebie wiernych, stwarzając okazję do modlitewnego skupienia. 23 czerwca, po jednodniowym pobycie w diecezji katowickiej, znaki powróciły do diecezji siedleckiej, nawiedzając parafię wojskową Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. Lotnicza „stolica Polski” jest pierwszą na mapie Ordynariatu Polowego WP, do której przybyły Krzyż ŚDM i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

Dęblin: Krzyż to system wartości

Uroczysta Msza św., którą poprzedziły czuwanie i adoracja, została odprawiona o 13.00. Przewodniczył jej dziekan Sił Powietrznych ks. prał. płk Janusz Radzik. Obecni byli również ks. kpt. Maciej Śliwa oraz ks. ppor. Dariusz Kamiński. Podczas kazania proboszcz dęblińskiej parafii wojskowej ks. por. Marcin Czeropski podkreślił, iż blask oraz mądrość krzyża przenikają całe nasze życie, a także że krzyż to system wartości, który młody człowiek czyni swoim drogowskazem.

W Eucharystii uczestniczyli podchorążowie z Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych wraz z prorektorem ds. wojskowych płk pil. dr. Markiem Bylinką, uczniowie Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego z dyrektorem Wiesławem Chwaścińskim, uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 razem z katechetką Dorotą Piasecką oraz licznie zgromadzeni parafianie. Asystę liturgiczną wystawili podchorążowie WSOSP. Mszę św. uświetniła Orkiestra Garnizonowa Sił Powietrznych pod batutą kapelmistrza kpt. Andrzeja Greszty.

Po zakończeniu Eucharystii nastąpiło uroczyste przeniesienie krzyża i ikony pod pomnik „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, gdzie przy dźwiękach „Marsza lotników” zostały przekazane młodzieży z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radzyniu Podlaskim, która do Dęblina przybyła razem ze swoimi duszpasterzami.

Radzyń Podlaski: Maryja wzorem trwania przy Bogu

Znaki dotarły do miasta ok. 18.00. Przywitało je przed sanktuarium MBNP liczne grono wiernych z trzech radzyńskich parafii. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele parafii: Borki, Gąsiory, Kock, Ulan, Turów, Wohyń oraz klasa policyjna z zespołu szkół w Woli Osowińskiej.

Po uroczystym wprowadzeniu krzyża i ikony katechezę wygłosił ks. kan. Marek Matusik – proboszcz parafii Borki. – Aby Duch Święty poruszył serca, byśmy byli gotowi przyjąć to, czego Bóg od nas oczekuje – mówił. Eucharystia sprawowana była przez kapłanów dekanatu pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. – Maryja jest wzorem trwania przy Bogu, na modlitwie, która przygotowuje do przyjęcia woli Bożej z uprzedzającym kredytem zaufania, że wszystko, co Bóg daje, może posłużyć naszemu dobru – nauczał. Biskup zwrócił też uwagę, że współcześnie jesteśmy świadkami znaków sprzeciwu, przejawów odrzucania krzyża i miłości Maryi. – Wy możecie to zmienić, możecie stanąć w obronie chrześcijańskich wartości, które legły u podstaw duchowych naszego europejskiego kontynentu. Wcześniej jednak trzeba odkryć, że krzyż Chrystusa i matczyna miłość Maryi buduje wasze życie – podkreślał.

Po Eucharystii kontynuowane było czuwanie przy świętych znakach. Dekanat radzyński przeżywał wieczór nawiedzenia ze świętymi – patronami swoich parafii. – Ich wzór to wyraźne świadectwo i program w naszym życiu – podkreślił ks. prał. Roman Wiszniewski. Następnego dnia w uroczystej procesji przeniesiono znaki do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II, gdzie odbyło się spotkanie ewangelizacyjne poprowadzone przez ks. Rafała Jarosiewicza i Szkołę Nowej Ewangelizacji z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Parczew: Świadczyć o Jezusie Chrystusie

24 czerwca, o 17.00, znaki ŚDM zostały powitane w bazylice parczewskiej. Po uroczystym wprowadzeniu krzyża i ikony do świątyni wierni uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. W homilii biskup apelował do młodzieży, by nie wstydziła się przyznawać do krzyża i świadczyła o Jezusie Chrystusie w swoim życiu. Podczas nabożeństwa ordynariusz siedlecki udzielił też specjalnego błogosławieństwa – z racji odpustu ku czci św. Jana Chrzciciela – kobietom noszącym pod sercem nowe życie.

Po Eucharystii odbył się koncert zespołu Porozumienie. Muzycy wraz z publicznością wielbili Pana śpiewem, dając świadectwo swojej wiary. Można było też pozostać w świątyni, aby adorować znaki oraz powierzać swoje troski orędowniczej opiece Maryi.

Środową peregrynację symboli ŚDM zainaugurowało spotkanie – z udziałem przedstawicieli szkół, władz samorządowych oraz delegacji z parafii należących do dekanatu na czele z księżmi proboszczami – przed gmachem miejscowego liceum. Spotkanie poprowadził wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela ks. Arkadiusz Markowski. Słowo do młodych skierował także wikariusz parafii Przemienienia Pańskiego w Wisznicach ks. Jakub Kozak, zaś Dariusz Kowalski, aktor znany m.in. z serialu „Plebania”, dzielił się m.in. z uczestnikami przeżyciami z I Światowych Dni Młodzieży w Rzymie, który był uczestnikiem. Po modlitwie Anioł Pański zgromadzeni modlili się przy siedmiu stacjach m.in. o pokój na świecie i misje. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego, przy śpiewach prowadzonych przez młodych, znaki zostały uroczyście przekazane do dekanatu włodawskiego.

 Włodawa: Przynieść nadzieję i iskrę wiary

25 czerwca na krzyż i ikonę oczekiwali na placu przy kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włodawie wierni wraz z duszpasterzami: bp. Kazimierzem Gurdą, dziekanem włodawskim ks. kan. Stanisławem Dadasem, dziekanem hańskim ks. Karolem Klewkiem i przeorem klasztoru oo. paulinów o. Stanisławem Jaroszem. Ks. Paweł Broński, dekanalny duszpasterz młodzieży, wyraził nadzieję, iż wydarzenie stanie się okazją do nawrócenia wiernych i doprowadzi do osobistej relacji z Jezusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Zanim symbole ŚDM nawiedziły Włodawę, nieoczekiwanie zawitały do ss. nazaretanek w Wytycznie, skąd krzyż i ikonę odebrał parafialny zespół ŚDM. Po uroczystym powitaniu znaków została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa. Po Eucharystii wierni uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami miasta.

W czwartek symbole nawiedziły Dom Pomocy Społecznej w Różance, zakład karny i szpital w Adampolu, aby – jak podkreślał ks. P. Broński – nieść tak bardzo potrzebną światu nadzieję i ikrę wiary. W czasie peregrynacji jest możliwość skorzystania z sakramentu spowiedzi.

Biała Podlaska: Znaki zwycięstwa i wdzięczności

Krzyż i ikona przybyły do miasta 26 czerwca. Znaki przywieziono najpierw do kościoła bł. Honorata Koźmińskiego. Po uroczystym wniesieniu ich do świątyni, wszyscy odmówili Litanię do Krzyża św. Z modlitwą zwrócono się także do Matki Najświętszej. O 18.00 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Kazimierz Gurda. W homilii przypomniał, że znaki ŚDM pozwalają zwrócić nasze serca ku tajemnicy zbawienia. Odwołując się do Ewangelii, podkreślił, że w czasie męki Jezusa dokonał się sąd nad światem. – Szatan odwrócił serca ludzi od ich Stwórcy. Bóg Ojciec przez mękę Syna odzyskał jednak świat i ludzi, którzy zostali przez Niego stworzeni i są Jego własnością. Krzyż stał się bramą prowadzącą do nieba – głosił. Biskup nauczał, że szatan poprzez mękę Jezusa został ostatecznie i nieodwołalnie pokonany, wyrzucony ze świata i z człowieka. – Teraz błąka się i chce choć na krótki czas odzyskać swoją zdobycz. Jeśli jednak człowiek zwróci się do Jezusa, Ten zawsze uwalnia go od grzechu i jego sprawcy – tłumaczył bp K. Gurda. Na koniec zachęcał: „Dziś przyjmujemy krzyż z radością i wdzięcznością, bo wiemy, że to krzyż naszego zwycięstwa, wiemy, ile mu zawdzięczamy. Chcemy tą radością dzielić się z innymi.”. Po Mszy św. rozpoczął się koncert, w czasie którego można było wysłuchać kilku ciekawych świadectw. Potem odbyła się indywidualna adoracja znaków.

W piątek krzyż i ikona wędrowały po wszystkich bialskich kościołach. Znaki zawieziono również do miejscowego szpitala i DPS w Kozuli. W godzinach wieczornych powędrowały do Pratulina na Jerycho Młodych.

AWAW