Aktualności
Znamy laureatki

Znamy laureatki

W sali konferencyjnej łosickiego starostwa odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości.

W spotkaniu udział wzięły finalistki gminnych olimpiad z terenu powiatu łosickiego. Wydarzenie, które miało miejsce 13 grudnia, zostało zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Oddział w Siedlcach i Terenowy Zespół Doradców w Łosicach. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Katarzyna Klimiuk – starosta łosicki, Stefan Iwanowski – wicestarosta, Michał Soszyński – kierownik TZD w Łosicach.

Na wstępie Barbara Bahniuk – pracownik TZD w Łosicach podziękowała lokalnym władzom samorządowym, dyrektorom szkół, przedsiębiorcom, sponsorom za organizację olimpiad gminnych. Uczestniczyło w nich ponad 300 osób. Każdemu z wydarzeń towarzyszyły występy zespołów ludowych, uczniów z lokalnych szkół, wystawy rękodzieła ludowego oraz konkursy kulinarne.

Testy podczas finału oceniała komisja w składzie: przewodnicząca Maria Sudnik – kierownik MODR w Siedlcach, Marek Gromadzki – przewodniczący rady powiatu łosickiego, Joanna Borkowska z MODR w Siedlcach oraz B. Bahniuk. Najlepsza z wiedzy o wiejskim gospodarstwie domowym i przedsiębiorczości okazała się Jadwiga Zubkowicz. Drugie miejsce zdobyła Katarzyna Chwedczuk, trzecie Anna Szpura, a czwarte Małgorzata Junczyk. Wszystkie uczestniczki olimpiady otrzymały nagrody rzeczowe.

Wydarzenie uświetnił występ zespołu Zakrze Śpiewa.

Tadeusz Nieścioruk