Diecezja
Znamy laureatów

Znamy laureatów

5 czerwca w kurii diecezjalnej w Siedlcach jury dokonało oceny prac nadesłanych na konkurs „Złączyć swoje życie z Ukrzyżowanym”, wyłaniając tym samym jego laureatów.

Konkurs był podzielony na trzy kategorie tematyczne. Pierwsza to odrestaurowanie krzyża lub kapliczki i dokumentacja fotograficzna, druga – praca artystyczna wykonana dowolną techniką, zaś trzecia – praca literacka ukazująca historię i przesłanie krzyża lub kapliczki znajdujących się na terenie diecezji siedleckiej.

Do 26 maja łącznie wpłynęło 237 prac. 18 zawierało dokumentację potwierdzającą odnowienie krzyża lub kapliczki. W tej kategorii I miejsce i nagrodę w postaci pielgrzymki do Ziemi Świętej przyznano Elżbiecie Sabat z parafii Korytnica Łaskarzewska za pracę: „Odrestaurowanie kapliczki w Woli Koryckiej Górnej – dokumentacja fotograficzna”. II miejsce, nagrodzone telewizorem, przyznano Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Zalutyniu (parafia Piszczac) za pracę: „Kapliczka w Zalutyniu”, zaś III miejsce oraz kamerę przyznano parafii Janów Podlaski za pracę „Stary Pawłów. Kaplica unicka – kaplica ekumeniczna w diecezji”.

W kategorii praca artystyczna (148 prac) zwyciężyła Ewelina Szczygielska z parafii Miastków Kościelny. Pani Ewelina w nagrodę za pracę: „Kapliczka w Miastkowie Kościelnym” weźmie udział w pielgrzymce do Rzymu. Laureatem II miejsca jest Mariusz Kruk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Międzyrzecu Podlaskim; za pracę plastyczną „Scena ukrzyżowania” otrzyma tablet. III nagrodę – przenośne DVD – przyznano Nikodemowi Maraszkowi z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaleniu (parafia Korytnica Łaskarzewska) za pracę: „Krzyż we wsi Grabniak”. Ponadto specjalne wyróżnienia otrzymali: Marta Kononiuk z Łyniewa, Aleksandra Omelańczuk z Piszczaca, Karolina Lewkowicz z Piszczaca, Edyta Bandarzewska z Piszczaca, Natalia Mielniczuk z Woli Uhruskiej, Natalia Dziubak z Woli Koryckiej Dużej, Agnieszka Panasiuk z Żerocina, Miłosz Pawlak z Piszczaca, Magdalena Ślińska z Miastkowa Kościelnego, Wojciech Bieliński z Kalisek, Przemysław Kalewnik z Suszna, Jan Szczęsny, Olga Witek i Ilona Świątek z SOS-W w Międzyrzecu Podlaskim, Hanna Wiącek z Łukowa. Za prace multimedialne wyróżnieni zostali: Anna Bieńczyk, Wojciech Bieliński, Bartłomiej Fijołek, Renata Szymańczuk, Anna Szkopek, s. Dorota Korycińska, Małgorzata Woźniak. Za fotografie artystyczne wyróżniono: Ewelinę Pal i Leszka Mroczkowskiego.

W kategorii praca literacka ukazująca historię i przesłanie krzyża lub kapliczki znajdujących się na terenie diecezji siedleckiej (71 prac) I miejsce oraz laptop przyznano Teresie Bartkowskiej z Horodyszczy za pracę: „Przydrożny krzyż – milczący świadek wiary”. Zdobywcą II miejsca, nagrodzonego rowerem, został Julian Jastrzębski z parafii Jastrzębie Śmiary za pracę: „Krzyż w lesie Mroczkowskim”, zaś III miejscem i aparat fotograficznym nagrodzono Lucynę Hołownię z Piszczaca za pracę: „Ukryta przystań Matki Bożej”. W tej kategorii wyróżniono: Antoniego Garwolińskiego za pracę: „Krzyże w Garwolinie”, Agnieszkę Chernik z Łaz k. Łukowa za historię krzyża w Woli Wodyńskiej pt. „Boże błogosław domowi temu”. Wyróżniono ponadto pracę zbiorowa, przygotowaną przez uczniów klasy II gimnazjum Zespołu Szkół w Stefanowie, dokumentującą historię krzyży i kapliczek wsi Gąsiory, Stefanów, Piastów i Sokolniki.

ks. Mateusz Czubak