Rozmaitości
Źródło: OKŁADKA
Źródło: OKŁADKA

Zniewolony umysł

Skąd się biorą sekty? Jak im przeciwdziałać? Na te i inne pytania stara się odpowiedzieć ks. prof. Andrzej Zwoliński.

Po roku 1989 dało się zaobserwować ponowną falę zwrotu ku pogańskim religiom i sektom. Autor wymienia 4 ich rodzaje. Pierwszy to te wywodzące się od dosłownej interpretacji fragmentu Apokalipsy św. Jana (Ap 20,4), drugi – inspirowane hinduizmem i buddyzmem, trzeci – gnoza, antropozofia, ezoteryzm, okultyzm, teozofia i satanizm, a czwarty – te nawiązujące do oczekiwania na nowego mesjasza.

Szczególnie w grupach mających swe źródło w buddyzmie i hinduizmie istotne znaczenie ma guru – przywódca sekty. Zwerbowanie do sekty należy zwykle do zadań „starych” członków ugrupowania i jest skierowane do osób zwykle przeżywających jakąś traumę. Pobyt w sekcie powoduje ogromne straty w psychice i zmiany w zachowaniu. Gdy młody człowiek do niej trafi, konieczna jest pomoc rodziców, psychologów, księży, a czasami nawet psychiatrów.

Na końcu książki zamieszczono adresy Ośrodków Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. W Warszawie mieści się on przy ul. Dominikańskiej 2, a w Krakowie przy Stolarskiej 12. Tam należy kierować pytania dotyczące całej problematyki związanej z uzależnieniem się osoby bliskiej od jakiejś sekty. Z pewnością i w każdej diecezji znajdą się księża zajmujący się tą tematyką.

Książka ks. Zwolińskiego jest ze wszech miar godna polecenia szerokiemu gronu – szczególnie młodych czytelników, albowiem to ich najczęściej dotyczy ten problem.


Ks. Andrzej Zwoliński, Sekty… Dlaczego, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2003.

Książkę można zamówić telefonicznie: (022) 673-46-93 lub przez internet: www.loretanki.pl/sklep

Włodzimierz Korolczuk