Region
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zniknie relikt przeszłości

8 lutego rozpoczęły się prace związane z rozbiórką budynku przy ul. Krótkiej 1 w Białej Podlaskiej. W jego miejscu powstanie nowy obiekt, który będzie służył celom kulturalnym.

Kamienica stoi w centrum miasta, blisko bialskiego magistratu i pl. Wolności. Wyróżnia się fatalnym stanem i szarym kolorem elewacji. Budynek powstał w 1930 r. 20 lat później został odebrany właścicielom i przekazany na rzecz Skarbu Państwa. Na przestrzeni ostatnich dziesiątek lat mieścił się tam Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, potem Służba Bezpieczeństwa z Biurem Dowodów Osobistych, a później Biuro Paszportowe. Swoje komórki miała tu także Komenda Powiatowa Milicji Obywatelskiej. Jako ostatni z kamienicy korzystali posłowie PiS.

W ostatnim czasie obiekt stał pusty. Prace związane z jego wyburzaniem zaczną się jeszcze w tym miesiącu.

– Inwestycja obejmuje rozbiórkę obecnej kamienicy i powstanie nowego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu, przyłączami wody oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Projekt będzie realizowany w ramach RPO województwa lubelskiego. Umowa na jego realizację została podpisana z radzyńską firmą – informuje Gabriela Kuc-Stefaniuk, rzecznik prezydenta miasta Biała Podlaska.

 

Miejskie straszydło

Z budynku będzie korzystało Bialskie Centrum Kultury. Zostanie on przeznaczony na cele kulturalne i społeczne. Mimo że obiekt nie należy do zabytkowych, decyzję o wyburzeniu i budowie nowego obiektu musiał wyrazić wojewódzki konserwator zabytków.

– W trakcie trwania prac rozbiórkowych i ziemnych będzie prowadzony nadzór archeologiczny – uzupełnia G. Kuc-Stefaniuk, dodając, że działania związane z inwestycją potrwają przez dziesięć miesięcy. Koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 4,3 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa stanowi 93,78%.

– Ten zdegradowany obiekt nie nadaje się do remontu. Wymaga rozbiórki i ponownego odtworzenia. Teraz jest straszydłem w centrum miasta. Dzięki skutecznemu pozyskiwaniu przez nas w tej kadencji pieniędzy na rewitalizację mamy szansę, z dominującym udziałem środków unijnych, przywrócić świetność kamienicy w ścisłym centrum naszego miasta. W ten sposób nie tylko znacząco poprawiamy estetykę, ale zapewnimy też nowe pomieszczenia bialskiej kulturze i organizacjom społecznym – tłumaczy prezydent miasta Michał Litwiniuk.

 

Spór o własność

Z inwestycji cieszą się władze Białej Podlaskiej, a także jej mieszkańcy. Inne zdanie mają krewni byłych właścicieli kamienicy. Teraz jest ona własnością miasta. Spadkobiercy od dłuższego czasu domagają się jej zwrotu. Postępowanie w sprawie roszczeń, na wniosek wojewody, prowadzi starosta bialski. Już raz zostało ono przez niego umorzone.

– Niezależnie od tego, jaki będzie finał, nawet w przypadku, gdyby wymagało to zapłacenia odszkodowania spadkobiercom, miasto zyskuje pod względem funkcjonalnym i estetycznym. Nikt przy zdrowych zmysłach nie oczekiwałby, że pozwolimy, aby takie straszydło dalej szpeciło centrum, co miało miejsce przez tyle lat. W tej kadencji znaleźliśmy sposób, żeby naprawić ten stan rzeczy – zaznacza M. Litwiniuk.

W związku z rozpoczęciem prac budowlanych od 8 lutego, przez około dziesięć miesięcy ul. Krótka zostanie całkowicie wyłączona z ruchu drogowego, a na chodniku przy ul. Piłsudskiego (od strony ul. Krótkiej) będzie obowiązywał zakaz ruchu pieszych. Dodatkowo zatoka postojowa przy ul. Piłsudskiego (naprzeciwko magistratu) zostanie wyłączona z parkowania. Przedstawiciele władz proszą o zachowanie ostrożności i stosowanie się do obowiązujących znaków drogowych.

AWAW