Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zobacz, co jest w lesie

Pogoda coraz ładniejsza, zieleń dookoła. Wszystko zachęca, żeby wsiąść na rower i pojechać... No właśnie - gdzie? Podpowiadamy, gdzie w naszym regionie znajdziecie miejsca warte odwiedzenia.

Włodawa

Znajdziecie tutaj 4 ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: „Las i człowiek” (1 km), „Dobropolskie ostępy” (6 km), „Lasy Adampola” (6 km) i „Kołacze, czyli kołatanie do wrót przyrody” (4 km). Na trasach znajdziecie rekwizyty i tablice związane z ochroną i hodowlą lasu, dokarmianiem ptaków i zwierząt, o zanieczyszczeniu powietrza. Na ścieżce „Kołacze” obejrzycie 4 pory roku w lesie, grzybobranie, miasto mrówek oraz jak rośnie drzewo.

Trasa rowerowa Włodawa – Okuninka – Sobibór St. – Wola Uhruska (32 km) to przepiękne leśne trakty. Prowadzą przez łąki i kładkę nad rzeką Włodawką do niewielkiego kompleksu leśnego „Orchówek” z oryginalnymi, suchymi drzewostanami sosny banksa na śródleśnych wydmach. Dalsza ścieżka przecina z północy na południe cały kompleks leśny „Sobibór”, ukazując zmienność siedlisk leśnych od suchych borów w części północnej do żyznych lasów na południu w rejonie Woli Uhruskiej. Ta część trasy przebiega przez środek i zarazem najciekawszą część Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. Można tu podziwiać dzikie torfowiska i bagna z malowniczymi śródleśnymi jeziorami (Wspólne i Brudzieniec).

Janów Podlaski

W Lasach Janowskich można nie tylko odpocząć, ale też wiele się nauczyć. Znajdziecie tutaj ścieżki dydaktyczne i rowerową. Wszystkie są oznakowane, a dzięki tablicom informacyjnym łączą wypoczynek z poznawaniem sekretów przyrody.

Ścieżka przyrodnicza w rezerwacie „Szklarnia” prowadzi przez sędziwe drzewostany jodłowe i sosnowe, a na jej trasie można zobaczyć m.in. bagno śródleśne, mrowiska mrówki rudnicy, stanowiska jodły pospolitej czy enklawę śródleśną. Znajdziecie tu wiele gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej, np. wawrzynek wilczełyko, czosnek niedźwiedzi i kopytnik pospolity. Długość ścieżki wynosi 3,5 km, a czas jej przejścia to mniej więcej 2 godziny. Kierunek marszu wyznaczają strzałki kierunkowe, a także biało-zielone znaki namalowane na drzewach.

Trasa rowerowa z Janowa Lubelskiego do osady Szklarnia, gdzie znajduje się ostoja koników biłgorajskich, prowadzi przez las. Liczy ona do Szklarni około 13 km, natomiast z drogą powrotną do Ośrodka – 19 km. Całkowity czas przejazdu, z krótkimi postojami, zajmuje 2,5 godziny. Na trasie rozmieszczono tablice informacyjne, omawiające niektóre zagadnienia związane z gospodarką leśną oraz tabliczki wskazujące kierunek jazdy. Początek trasy przy Ośrodku Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Janów Lubelski znajdującym się na przedmieściu Obrówka.

Łochów

Tutaj znajdziecie ciekawe ścieżki przyrodniczo-edukacyjne. Ta o nazwie „Torfowisko Kules” biegnie wokół torfowiska o powierzchni 27,6 ha, nieopodal miejscowości Zieleniec. Na jej trasie (1600 m) znajduje się 8 przystanków z bogato ilustrowanymi tablicami tematycznymi. Poznacie szatę roślinną torfowiska, która jest bardzo zróżnicowana. Zobaczycie m.in. chronione grzybienie białe oraz rdestnicę pływającą. Na obrzeżach spotkać można szuwary pałki szerokolistnej i turzycy zaostrzonej i ptaki wodno-błotne: perkozy, krzyżówki, cyraneczki, płaskonasy, żurawie, bekasy.

Ścieżka „Jeziorka Kałęczyńskie” (9 km) prowadzi przez malowniczy las, na skraju którego znajdują się małe jeziorka, będące pozostałością po istniejących tu niegdyś jeziorach polodowcowych. W rezerwacie „Moczydło” znajduje się ostoja ptactwa wodnego, gdzie można spotkać lub usłyszeć żurawie, kaczkę krzyżówkę, cyrankę, rybitwę zwyczajną, myszołowa, kruka czy turkawkę.

„Jerzyki’’ (3 km) to ścieżka usytuowana w kompleksie leśnym koło miejscowości Jerzyska, wzdłuż kanału wodnego z żeremiami bobrów. Wyposażona jest w 6 tablic informacyjnych (o ważniejszych gatunkach lasotwórczych, fazach rozwoju drzewostanów, życiu bobrów, a także na temat ochrony przeciwpożarowej i zasad zachowania się w lesie). Ścieżka zaczyna się  w miejscowości Jerzyska przy leśniczówce, kończy zaś przy rezerwacie „Jegiel” w leśnictwie Szumin.


Zajęcia edukacyjne dla szkół

Jeśli chcecie, żeby to w Waszej szkole zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne „Segreguję śmieci”, wypełnijcie kupon (zamieszczony w papierowym wydaniu „EK”) i prześlijcie go na adres: „Echo Katolickie”, ul. Bpa Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce z dopiskiem „Projekt Myśl o jutrze”. Szkoły wytypujemy na podstawie liczby zgłoszeń, a także zaangażowania poszczególnych uczniów w cały cykl. Zajęcia, które odbędą się w II semestrze, poprowadzą pracownicy Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach.

JAG