Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Zobaczyć obraz Boga w sobie

We wtorek, 2 sierpnia uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, celebrowana w katedrze siedleckiej, rozpoczęła XXXI Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę.

– Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, czas refleksji nad własnym życiem w świetle historii zbawienia, czas uczenia się kroczenia we wspólnocie w posłuszeństwie Bogu i powołanym przez Niego przewodnikom – mówił w homilii ksiądz biskup.

– W modlitwie dnia prosiliśmy Boga, by odnowił w nas życie nam udzielone i je zachował. Słowa te mogą być kompasem naszego pielgrzymowania. Bóg bowiem chce nas przemienić, byśmy nie zostali takimi, jakimi jesteśmy sami z siebie. My, ludzie dotknięci grzechem, chcemy zachować siebie dla siebie. Dlatego prosimy Boga, by zmienił nasze życie. On jest w stanie tego dokonać – kontynuował biskup siedlecki. – Pielgrzymowanie to wchodzenie w głąb tajemnicy ludzkiego życia, by odkryć siebie przed Bogiem jako człowieka stworzonego na Jego obraz i podobieństwo. W pielgrzymowaniu nie chodzi tylko o to, by dojść na Jasną Górę, ale zobaczyć obraz Boga w sobie. Najtrudniej jest dotrzeć do sanktuarium własnego życia – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

– Na pustyni Miriam i Aaron mówili źle przeciw Mojżeszowi z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. My też wiele razy mówimy źle przeciwko drugiemu. Szczególnie przeciwko temu, który jest przewodnikiem. Mojżesz był człowiekiem skromnym, który przeżył wiele upokorzeń. Stopniowo zaczął odkrywać, że nie on jest przewodnikiem, tylko Pan, który go posłał. Mojżesz, przestępca, uciekinier, wybrany przez Boga, stał się przewodnikiem, bo nauczył się pokornego słuchania Boga. Życzę wam, pielgrzymom, byście odkrywali kim jesteście w oczach Boga, byście napełniali się Jego Duchem i żyli w mocy chrztu, który macie w sobie – mówił bp Kiernikowski.

Po zakończonej Eucharystii pątnicy wyruszyli na szlak pielgrzymki. Pielgrzymów z katedry siedleckiej do kościoła św. Teresy odprowadził bp Zbigniew Kiernikowski, proboszczowie siedleckich parafii, prezydent miasta Siedlce Wojciech Kudelski oraz jego zastępca Jarosław Głowacki. Pielgrzymów żegnali również przedstawiciele Rady Miasta oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy, krewni i przyjaciele.

Pielgrzymka Podlaska porusza się w dwóch kolumnach – siedleckiej i bialskiej. Według wstępnych obliczeń tegoroczna pielgrzymka będzie liczyć około 4000 pątników. Swoją modlitwą wspiera ich 20 tysięcy pielgrzymów duchowych. Na trasie pielgrzymki są już pielgrzymi z Włodawy, Białej Podlaskiej, Międzyrzeca Podlaskiego, Komarówki Podlaskiej, Łosic i Parczewa. W najbliższym czasie dołączą do nich pielgrzymi z Łukowa, Adamowa, Garwolina, Ryk, Łaskarzewa, Dęblina, Okrzei i Gończyc.

W tym roku została reaktywowana grupa 1b składająca się z harcerzy. Kierownikiem pielgrzymki jest ks. Piotr Wojdat, zaś jego zastępcą ks. Andrzej Karwowski. Ojcami duchownymi pielgrzymki są ks. Adam Turemka i ks. Jarosław Ruciński. Szefem bazy jest ks. Mariusz Szyszko. Odpowiedzialnymi za służbę przemarszu są diakon Marek Strzeżysz i alumn Grzegorz Suwała. Nad służbą porządku czuwa ks. Michał Burdach i diakon Łukasz Wardak. Za zakwaterowanie pielgrzymów odpowiadają ks. Jarosław Sawiuk i ks. Piotr Hawryluk. Kapelanami służby zdrowia są ks. Marek Paluszkiewicz i ks. Grzegorz Walczuk. Kapelanem kierowców jest ks. Marek Zalewski. Za służbę liturgiczną odpowiada ks. Leszek Mućka. Nad sprawnym funkcjonowaniem pielgrzymkowej kuchni czuwają diakon Michał Celej i brat Fabian Domagała.

Pątnicy z diecezji siedleckiej pielgrzymują pod hasłem: „Ja jestem z wami” (28,20). Wśród pielgrzymkowych katechez i medytacji nie zabraknie tematów nawiązujących do diecezjalnego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Pieśń „Lud twój Panie” została wybrana na hymn pielgrzymki. Będzie on odśpiewywany na zakończenie każdej Eucharystii i podczas wędrówki. Na Jasną Górę pielgrzymi dotrą 14 sierpnia.

ks. Mateusz Czubak