Aktualności
Zostań studentem

Zostań studentem

Działający przy Łukowskim Ośrodku Kultury Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na spotkanie organizacyjne i kolejną uroczystą inaugurację nowego roku akademickiego.

Zajęcia w ŁUTW przeznaczone są do osób 50+, które kończąc pracę zawodową i poszukują nowych form aktywności intelektualnej i kontaktów z osobami w podobnym wieku, o podobnych aspiracjach i zainteresowaniach. Szeroka oferta programowa pozwala zaspokoić zainteresowania słuchaczy zarówno na polu artystycznym, kulturalnym, intelektualnym, jak również sportowym. Rekrutacja na rok akademicki 2016-2017 potrwa od 19 września. Warunki przyjęcia jest posiadanie statusu emeryta/rencisty bez względu na wiek i poziom wykształcenia, złożenie deklaracji słuchacza Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (dokument dostępny w pokoju instruktorów ŁOK, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 20) oraz dostarczenie zdjęcia do legitymacji. Wykłady specjalistów z różnych dziedzin nauki odbywają się raz w miesiącu. Ponadto studenci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w różnych grupach i kołach zainteresowań, m.in. z zakresu: literatury, filmu, muzyki, tańca, rękodzieła artystycznego, języków obcych, samoobrony czy informatyki. Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 będzie miała miejsce w poniedziałek, 26 września, o 17.00 w Galerii PROwizorium ŁOK. Szczegóły dotyczące rekrutacji można uzyskać w siedzibie ŁOK (pok. nr 7) lub pod nr. tel. 25-798-32-72.

MLS