Rozmaitości
ZPP Auto uratowany?

ZPP Auto uratowany?

Francuski koncern Altia Group jest zainteresowany przejęciem będącego w upadłości siedleckiego ZPP Auto.

Firma wydzierżawiła hale, park maszynowy i wznowiła produkcję. Od 12 września zatrudniła także blisko stu pracowników byłego ZPP Auto.

We wtorek, 13 września, przedstawiciel koncernu Christophe Caro spotkał się z prezydentem Wojciechem Kudelskim, którego poinformował o zamierzeniach Altia Group w stosunku do ZPP Auto. – Francuska firma wydzierżawiła od syndyka siedlecki zakład. W dalszej kolejności noszą się z zamiarem odkupienia całego przedsiębiorstwa i uruchomienia tam większej produkcji na potrzeby europejskiego rynku motoryzacyjnego. Cieszę, że uda się uchronić od bezrobocia załogę ZPP Auto. Ze swojej strony obiecałem daleko idącą pomoc miasta francuskiej firmie – powiedział W. Kudelski.

W lipcu sąd ogłosił upadłość jednej z najstarszych miejscowych firm. Do zakładu wszedł syndyk, a wierzyciele zaczęli zgłaszać swoje roszczenia. Wśród nich znalazło się także miasto Siedlce i należące do niego przedsiębiorstwa komunalne.  Kłopoty spółki  produkującej części samochodowe zaczęły się kilka lat temu, kiedy branżę motoryzacyjną dotknął kryzys, a wraz z nim zmniejszyła się liczba zamówień. Zdeterminowani pracownicy, którzy stracili pracę i nie otrzymali wynagrodzeń, interweniowali u prezydenta. Miasto obiecało umorzyć zadłużenia wynikłe z niezapłaconych podatków. To nie pomogło jednak w uratowaniu zakładu. Nie udało to się też  w czerwcu, kiedy powołano nowy zarząd. Dalsza przyszłość zakładu leży teraz w rękach francuskiej firmy, która ma dać zatrudnienie i wznowić produkcję.

Kinga Ochnio