Aktualności
Zrób to sam!

Zrób to sam!

Urząd gminy udostępnił bezpłatne stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli okazję samodzielnie wysłać zeznanie podatkowe za ubiegły rok.

Mieszcząca się w Gminnym Ośrodku Kultury „wioska internetowa” czynna jest: w poniedziałki i środy, od 8.30 do 17.00, we wtorki (9.00-17.00), czwartki (7.30-16.00), piątki (7.30-16.30) oraz soboty (9.30-16.30). Zainteresowani mogą wysłać w formie elektronicznej interaktywne formularze: PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Do wypełnienia i przesłania rozliczenia rocznego niezbędne są informacje o osiągniętych w 2014 r. dochodach, zeznanie za poprzedni rok podatkowy lub informacja o wysokości osiągniętych przychodów w 2013 r. (potrzebne do podpisu i wysyłki e-deklaracji). W przypadku korzystania z ulg podatkowych na dzieci niezbędny będzie ich numer PESEL oraz data urodzenia. Do rozliczenia innych ulg potrzebna jest wyliczona kwota podlegająca odliczeniu w zeznaniu rocznym.

MLS