Aktualności
Zutylizuj azbest

Zutylizuj azbest

Jeszcze do 15 listopada osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest

Nabór wniosków prowadzony jest w ramach projektu pod nazwą „System – wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest na lata 2016-2017”. Stosowne wzory dokumentów oraz niezbędne informacje można znaleźć na stronie internetowej urzędu gminy: www.gminaterespol.pl.

MLS