Aktualności
Zutylizują azbest

Zutylizują azbest

Do końca marca mieszkańcy mogą składać wnioski o pomoc finansową przy usunięciu pokryć dachowych zawierających azbest. Będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

Wsparcie uzyskają osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania obiektem budowlanym (z wyłączeniem budynków, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza), które zgłoszą planowane prace w starostwie powiatowym lub w przypadku zdemontowanego z dachu eternitu – posiadają stosowne oświadczenie wykonawcy demontażu. Szczegółowe informacje oraz druki wniosków i oświadczeń dostępne są w wydziale ochrony środowiska i rolnictwa urzędu miasta przy ul. Pocztowej 8 (pok. nr 13). Można je również znaleźć na stronie internetowej urzędu oraz uzyskać telefonicznie, dzwoniąc pod nr 83-372-62-39. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu, zaś wszelkie prace związane z wykonaniem usługi zakończone do 31 października. 

 

MLS