Aktualności
Żyć Paschą

Żyć Paschą

W nocy z 30 na 31 marca biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski przewodniczył Wigilii Paschalnej w siedleckiej katedrze.

Uroczystość Nocy Paschalnej rozpoczęła Liturgia Światła. Na zewnątrz katedry ksiądz biskup poświęcił ogień, od którego zapalono paschał – symbol zmartwychwstałego Pana. Po Liturgii Światła rozpoczęła się rozbudowana Liturgia Słowa. Dziewięć czytań biblijnych, przeplatanych psalmami i modlitwą, wprowadziło wiernych w całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez ofiarę Izaaka, wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa. W homilii pasterz Kościoła siedleckiego mówił o Zmartwychwstaniu, które umożliwia chrześcijanom wkraczanie w nowe życie bez lęku i obaw przed śmiercią. – Prawdą było i jest, że to była haniebna śmierć w oczach ludzi, najbardziej haniebna, ale prawdą także jest chwalebne Zmartwychwstanie – głosił biskup siedlecki. – To zmartwychwstanie pozwala nam wszystkim wkraczać w nowe życie, które nie ma w sobie lęku przed śmiercią. To życie ma w sobie pierwociny Zmartwychwstania, które pozwalają nam inaczej patrzeć na wszystko, pozwalają żyć w prawdzie i w służbie. To się dokonuje w nas, jeżeli wierzę w tę haniebną śmierć, przykrytą znakiem Zmartwychwstania. To nie jest owoc moich wysiłków, ale świadomość tego, że śmierć musi być, że istnieje niesprawiedliwość i człowiek, który przekreśla drugiego człowieka. Ten kto wierzy, że tak potraktowany przez ludzi Bóg – Człowiek Zmartwychwstał, ma w sobie tę pewność, że te wszystkie nieprawości nie odbiorą mu radości życia. Anioł powiedział do niewiast: dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Dzisiaj możemy zawołać: chrześcijanie – dlaczego żyjecie tak, jakby On nie zmartwychwstał? Dzisiaj ta noc gromadzi nas po to, aby dać wiarę w Jego Zmartwychwstanie, że nie muszę żyć po swojemu, ale mogę chodzić w nowości życia. W Jezusie Chrystusie mogę żyć dla Boga i drugiego człowieka. Uczniowie nie dowierzali niewiastom. Nam często również się to przydarza – owo niedowierzanie, wybieramy egzystencję bez Zmartwychwstania, czyniąc siebie panami życia. W kontekście krzyża, chwyćmy się zmartwychwstałego Pana, by On nas wprowadzał w prawdziwe życie – zachęcał pasterz Kościoła siedleckiego. Po zakończonej Liturgii Słowa biskup Kiernikowski poświęcił wodę, którą zostały ochrzczone trzy osoby (dziecko w wieku szkolnym oraz dwoje niemowlaków – przez zanurzaenie). Liturgia Wigilii Paschalnej ukoronowana została Komunią ze zmartwychwstałym Chrystusem w Eucharystii i procesją rezurekcyjną z uroczystym błogosławieństwem. Następnie ksiądz biskup złożył wszystkim zgromadzonym życzenia wielkanocne, zachęcił do życia Paschą, do życia ze świadomością tego, że jest taki Pan, który do nas przyszedł oddając siebie. Niech Jego obecność przenika nasze relacje z bliźnimi oraz te wszystkie wydarzenia, które są nam przyjazne, ale też i niepomyślne. Niech nam towarzyszy moc Tego, który umarł i zmartwychwstał. Biskup Kiernikowski szczególnie swoją uwagę skierował do nowo ochrzczonych: – Ci, którzy dzisiaj przyjęli chrzest, są dla nas znakami, szczególnie ten wymowny gest wyjęcia z wody, który uświadamia nam, że wszyscy musimy przechodzić przez wody śmierci, aby mieć życie.a

ks. Michał Chromiński