Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Żyć pełnią czasu

Uroczyste Nieszpory z uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki, celebrowane 31 grudnia w siedleckiej katedrze przed Najświętszym Sakramentem, z procesją, kadzidłem, ze śpiewem psalmów, homilią, modlitwą końcową i uroczystym błogosławieństwem, były aktem dziękczynienia Bogu za przeżyty rok 2010.

Celebracji Liturgii Godzin przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. W homilii zwrócił uwagę na chrześcijańskie przeżywanie czasu. – Stoimy przed tajemnicą czasu i jego upływania albo jego wypełniania się. Czas zmierza do pewnego kresu, który niekoniecznie musi być końcem, lecz może być wypełnieniem się i pełnią, która otwiera na nową jakość życia. Bóg, który jest Panem czasu i wieczności, wszedł w ludzki wymiar czasowy w Osobie Wcielonego Słowa. Ten moment oznaczał pełnię czasu, do którego zmierzała dotychczasowa historia zbawienia. Od kiedy Słowo Boże weszło w historię ludzką i daje człowiekowi możliwość zjednoczenia się z Bogiem, nasz ziemski czas ma już inny wymiar. Człowiek liczy swój czas godzinami, miesiącami i latami. Porównujemy nasze przeżyte dni, dokonujemy bilansów, życzymy sobie, by nowy rok był lepszy od mijającego. Chrześcijanie, którzy rozumieją czas, wiedzą, że każdy czas jest dobry, nawet gdy przebiega inaczej niż byśmy chcieli. Gdy dostrzegamy sens kresu, wypełnienie się naszego czasu i rozumiemy, że nasze życie jest przenoszone do pełni w Chrystusie, wtedy nie rozliczamy się z życiem według udanych i nieudanych wydarzeń. Kontemplujemy natomiast upływ czasu, by przechodzić w pełnię i stawać się ludźmi zakorzenionymi w Bogu – mówił biskup.

Uroczyste „Te Deum” i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem zakończyło celebrację liturgii Nieszporów w siedleckiej katedrze. Oprawę muzyczną liturgii przygotowała katedralna schola „Gaudete”.

ks. Mateusz Czubak