Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Żyć w przymierzu

8 maja odbył się Diecezjalny Dzień Rodziny, połączony z X rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Rodzin w parczewskim sanktuarium.

Diecezjalny Dzień Rodziny był doświadczeniem żywego Kościoła, świętującego obecność zmartwychwstałego Pana, a jednocześnie promieniującego świadectwem wiary oraz małżeńskiej miłości. Organizatorem spotkania w Parczewie była parafia św. Jana Chrzciciela na czele z proboszczem – ks. prałatem Tadeuszem Lewczukiem oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Siedleckiej. Rozpoczęła je katecheza na temat sakramentalności małżeństwa.

Życie jak sakrament

– Człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga jest sakramentem. Pojawia się jednak problem, na ile pojmujemy nasze życie sakramentalnie. Kiedy kładziemy nacisk na sakramentalny charakter małżeństwa i rodziny w chrześcijańskiej koncepcji, na pierwszy plan wysuwa się przymierze, które będzie dokonywało się między Bogiem a dwojgiem ludzi. Przez sakrament małżeństwa mężczyzna i kobieta wchodzą w tajemnicę samego Boga, objawioną w misterium paschalnym Jezusa Chrystusa – nauczał bp Zbigniew Kiernikowski. – Małżeństwo chrześcijańskie to zawierzenie się dwojga wierzących mocy Boga z ufnością, iż to On uczyni ich jednym ciałem w Chrystusie. Partnerami przymierza małżeńskiego są: z jednej strony Bóg, a z drugiej mężczyzna i kobieta w ich wzajemnej relacji. Jest to jedyne w swoim rodzaju związanie się z drugim człowiekiem dla przeżywania sakramentu jedności, przekraczające ludzki rozum i tylko ludzkie siły – kontynuował ksiądz biskup.

W tym samym czasie, w sali katechetycznej siostry pasjonistki głosiły katechezę dla dzieci w wieku szkolnym. Specjalnie dla najmłodszych przygotowano również miasteczko zabaw.

Doświadczenie Boga

Diecezjalny Dzień Rodziny ubogaciły cztery świadectwa małżonków, którzy doświadczyli w swoim życiu obecności Boga. Jacek i Joanna Wrona z Częstochowy opowiedzieli, jak Bóg wybrał ich na świadków Jego życiodajnej mocy. Historia przyjścia na świat ich trzeciej córki, Marii Glorii była jednym z dowodów świętości w procesie beatyfikacyjnym Jana Pawła II. Miłośnicy popularnego serialu „Plebania” mogli poznać historię życia rodzinnego, budowanego na słowie Bożym oraz wierze w Chrystusa; opowiedział o tym aktor Dariusz Kowalski. Nie zabrakło też świadectwa Anety Sobierajskiej, katechetki z Siedlec, zaangażowanej w realizację programu „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Natomiast Monika i Wiesław Iwankowie ze wspólnoty neokatechumenalnej z Lublina opowiedzieli o swoim dojrzewaniu do wiary i otwarcia na dar życia.

Wejść w przymierze małżeńskie

Ks. Jacek Sereda, diecezjalny duszpasterz rodzin, zaprezentował nowy program formacyjny dla narzeczonych. Składa się on z ośmiu katechez i będzie obowiązywał w całej diecezji od 1 września 2011 r. – Katechezy te mają pomóc we właściwym przygotowaniu się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, aby człowiek «miał życie i miał je w obfitości» (J 10,10). W przygotowaniu tym nie chodzi o „zaliczenie katechez”, lecz ukształtowanie w sobie chrześcijańskiej koncepcji małżeństwa, nierozerwalnej wspólnoty mężczyzny i kobiety opartej na przymierzu dwojga ludzi z Chrystusem – mówił ks. J. Sereda. – Świat potrzebuje świadectwa chrześcijańskich małżonków, którzy żyją w jedności mocą miłości zdolnej przebaczać i tracić życie. Jeżeli przyjrzymy się dzisiejszym rodzinom chrześcijańskim, z łatwością zobaczymy, jak daleko ich życie odbiega od Ewangelii. Katechezy przygotowane przez Duszpasterstwo Rodzin w jakiejś części zapełnią tę lukę i pomogą narzeczonym w dojrzałym i odpowiedzialnym wejściu w przymierze małżeńskie – uzasadniał ks. Sereda.

W służbie życiu

Szczytowym momentem uroczystości 8 maja była Eucharystia w intencji rodzin, której przewodniczył bp Z. Kiernikowski. Podczas niej miała miejsce instalacja dwóch nowych kanoników Kapituły Parczewskiej: ks. Sławomira Olopiaka i ks. Adama Turemki.

– Uczniowie idący do Emaus przeżyli życiowy zawód. Spodziewali się, że Jezus przywróci królestwo Izraela. Nie rozumieli, że Mesjasz musi przejść przez cierpienie. Człowiek bowiem nie chce dopuścić do swojej świadomości prawdy o krzyżu i śmierci – nauczał w homilii bp Kiernikowski. – Jezus towarzyszy nam w drodze, wyjaśnia nam Pisma i łamie dla nas chleb, byśmy pamiętali, jaki jest zamysł Boga wobec naszego życia. Pan rzeczywiście zmartwychwstał. Na tym wyznaniu opiera się nasza wiara. Ludzkość dzieli się na dwie grupy. Jedni usłyszeli dobrą nowinę, że ukrzyżowany Jezus zmartwychwstał i żyje. Drudzy tej prawdy nie usłyszeli lub ją odrzucili i nadal lękają się o swoje życie – wyjaśniał. – Nasze serce raduje się, kiedy mamy Pana przed oczami. Wchodzimy wówczas na drogę życia. Obyśmy byli ludźmi, którzy służą życiu. Mamy w sobie tyle życia, ile gotowi jesteśmy go stracić dla drugiego. Tylko ten, kto doświadczył śmierci, poznał, że Bóg jest Panem życia. Mocą Chrystusa możemy służyć życiu i mieć w sobie życie wieczne – nauczał ksiądz biskup.

Po Mszy św. małżonkowie spotkali się z biskupem na wspólnej agapie, przygotowanej przez miejscową wspólnotę parafialną. O 20.00 odbył się koncert maryjno-patriotyczny w wykonaniu Warszawskiej Orkiestry Wojska Polskiego.

ks. Mateusz Czubak