Kultura
Źródło: MP
Źródło: MP

Życie pastelą malowane

Na wydawniczym rynku ukazał się nietuzinkowy album, zawierający prace Małgorzaty Łady-Maciągowej. Jego autorką jest Danuta Michalec, kustosz Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

We wtorek, 9 grudnia, w siedleckim Muzeum odbyła się promocja albumu „Małgorzata Łada-Maciągowa (1881- 1969)”. Przybyłych gości powitał dyrektor MR Andrzej Matuszewicz. Nie mogło też zabraknąć prezentacji sylwetki autorki publikacji. – Wiadomą jest rzeczą, że, jeśli chodzi o historię Siedlec i księżną Aleksandrę Ogińską, najobszerniejsze informacje posiada nasza pani kustosz – mówił wicedyrektor Sławomir Kordaczuk.

Pani Danuta zaprezentowała życie i twórczość Łady-Maciągowej. W zbiorach muzeum zachowały się fotografie Małgorzaty z rodzeństwem i jej rodziców z końca lat 90. XIX w. Malarka urodziła się w Siedlcach. Jej ojciec pochodził z Sokołowa Podlaskiego.

Jeszcze jako dziecko została przez niego zabrana do Krakowa, gdzie mieszkała i tworzyła. Twórczość Małgorzaty można podzielić na cykle w zależności od okresów, w jakich powstawały prace. Malowała oleje, pastele. Robiła szkice na wszystkim, na czym się dało – także na receptach swojego małżonka. – Mąż Adam był dość cierpliwym modelem, bo pojawia się na większości prac Małgorzaty, podobnie jak i syn Adam junior – opowiadała D. Michalec. Interesujące są prace z okresu wojny, kiedy mąż i syn Łady-Maciągowej trafili do rosyjskiego obozu, skąd już nie wrócili. Mimo że malowane pastelą o dość ciepłych barwach, uwidoczniają ogromny ból i rozpacz. – Malarka przed śmiercią przekazała w darze wszystkie swoje prace, dokładnie przy tym planując, jakie komu mają być ofiarowane – mówiła pani kustosz.

Danuta Michalec jest dumna z wydanego albumu, jednak za swój największy sukces uważa publikację dotyczącą księżnej Ogińskiej. Duet: Adam Domagała – skrzypce i Tomasz Wojtuś – fortepian, wykonując utwory Wieniawskiego czy Szopena, pozwolił na chwile zadumy po skończonej prezentacji. Wystawę prac Łady-Maciągowej można oglądać w muzeum do końca roku.

Monika Pawlak