Opinie
Źródło: PRZEMYSŁAW GRUNWALD
Źródło: PRZEMYSŁAW GRUNWALD

Żywa fabryka

Powietrze, woda, zasoby złóż kopalin, lasy, gatunki flory i fauny - to nasze zasoby naturalne. Należą do tych kategorii dóbr, których wykorzystanie powinno być prowadzone tak, by nie powodowało ograniczenia dostępu do owych zasobów w przyszłości.

Zasoby Ziemi ddzielimy, na: niewyczerpywalne i wyczerpywalne – odnawialne i nieodnawialne. Zasoby niewyczerpywalne, jak powietrze i woda, nie kończą się, ale ich jakość może się obniżać. Głównym powodem są zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, czy ścieki odprowadzane do rzek. Zasoby wyczerpywalne – odnawialne, czyli lasy i gleba, odtwarzają się, ale wymaga to czasu. Natomiast zasoby wyczerpywalne – nieodnawialne, którymi są węgiel i ropa naftowa, po wykorzystaniu nie mają zdolności do odnowienia. Szczególnej ochronie powinny podlegać przede wszystkim zasoby nieodnawialne, zarówno w sferze przyrody nieożywionej jak i w odniesieniu do poszczególnych gatunków.

Bez eksploatacji

Aby nie pogłębiać dalszej degradacji otoczenia, człowiek powinien racjonalnie wykorzystywać środowisko. ...

Kinga Ochnio

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł