Aktualności
Żywa pamięć

Żywa pamięć

Wspólna modlitwa w miejscu, gdzie stała synagoga spalona przez Niemców w 1939 r., przy pomniku upamiętniającym zagładę 17 tys. siedleckich Żydów w czasie II wojny światowej, była pierwszym punktem XXVI Dnia Judaizmu.

Tegoroczne wydarzenia odbywa się w Siedlcach, a jego hasłem są słowa: „Przejście Pana: Dziś wychodzicie” (Wj 13,14).

W wydarzeniu udział wzięli przedstawicieli społeczności żydowskiej z Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem oraz gościem specjalnym rabinem Boazem Pashem. W części modlitewnej udział wzięła licznie zgromadzona młodzież ze szkół i uczelni siedleckich wraz z opiekunami.

Modlitewne spotkanie rozpoczęło się od zapalenia zniczy przy pomniku upamiętniającym zagładę 17 tysięcy siedleckich Żydów w czasie II wojny światowej. Uczynili to: rabin Michael Schudrich oraz biskup siedlecki Kazimierz Gurda.

Następnie krótką prelekcję o historii tego miejsca oraz społeczeństwa żydowskiego w Siedlcach, wygłosił dr Witold Bobryk – nauczyciel z siedleckiego liceum im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego.

– Shoah (z hebr. całkowita zagłada, zniszczenie – przyp. red.) przyniósł zagładę barwnej i różnorodnej społeczności żydowskiej, żyjącej od wieków wśród nas. Relacje między obu społecznościami na przestrzeni wieków przedstawiały się jednak różnie. O związkach religijnych judaizmu i chrześcijaństwa podczas soboru w Konstancji, obradującego w latach 1414-1418, przypominał Paweł Włodkowic, który pisał: „A szczególnie należy tolerować Żydów, ponieważ przez ich księgi udowadniamy prawdę i wiarę naszą”. Wszyscy, którzy o tym zapominają, nie rozumieją chrześcijaństwa – wskazał dr Bobryk.

Istotnym punktem, była modlitwa psalmami. Modlitewną pamięcią ogarniano wszystkich członków narodu żydowskiego, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, szczególnie tych, którzy zginęli w Siedlcach w czasie niemieckiej i rosyjskiej okupacji. Modlono się także w intencji wszystkich katolików, którzy nieśli pomoc i udzielali schronienia prześladowanym. W imieniu społeczności żydowskiej modlitwę poprowadził Naczelny Rabin Polski – Michael Schudrich. Następnie Psalm 130 odśpiewała schola „Gaudete”, działającą przy parafii katedralnej w Siedlcach.

Dzień 17 stycznia w Kościele katolickim od 1998 r. obchodzony jest jako Dzień Judaizmu. To okazja do wspólnej modlitwy oraz refleksji nt. dialogu katolicko-judaistycznego, a także poznania historii Żydów, która jest częścią naszej historii.

Organizatorami XXVI Dnia Judaizmu są: Komitet Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem na czele z przewodniczącym – abp. Grzegorzem Rysiem, metropolitą łódzkim oraz diecezja siedlecka z biskupem ordynariuszem Kazimierzem Gurdą. Współorganizatorami obchodów są Urząd Miasta Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Wydarzenie patronatem honorowym objęli Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki oraz Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

ks. Marek Weresa