Diecezja
Źródło: ARCHWIUM PARAFII
Źródło: ARCHWIUM PARAFII

100-lecie kościoła w Rossoszu

5 października prafia pw. św. Stanisława BM w Rossoszu obchodziła 100. rocznicę budowy kościoła. Uroczystości jubileuszowe połączone były z odpustem parafialnym ku czci Matki Bożej Różańcowej.

Obchody poprzedziły rekolekcje, które poprowadził o. Stanisław Wódz z Kodnia. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem pokuty. Rekolekcjonista przypomniał, że w Kościele każdy z nas otrzymuje przebaczenie, które jest bardzo cennym darem. Prawdziwy chrześcijanin potrafi przebaczać i przyjmować przebaczenie. Powinien się tego uczyć od umierającego na krzyżu Jezusa. Po wieczornej Mszy wszyscy wierni wzięli udział w nabożeństwie przy krzyżu misyjnym. Każdy, adorując Drzewo Życia, mógł oddać Jezusowi wszystkie swoje cierpienia, lęki i krzyże.

W sobotę podczas porannej Mszy osobom starszym i chorym udzielono Sakramentu Namaszczenia. Drugiego dnia rekolekcji wspominano wszystkich, którzy przyczynili się do budowy kościoła, jego fundatorów i budowniczych. Wieczorem podczas różańca, poprowadzonego przez o. Wodza modlono się w intencji zmarłych, którzy w tym kościele modlili się i przyjmowali sakramenty.

Kulminacyjnym punktem uroczystości była suma jubileuszowo-odpustowa celebrowana przez bp. Henryka Tomasika wraz z kapłanami, pochodzącymi z parafii Rossosz (z ks. Henrykiem Bujnikiem, ks. Józefem Kuzawińskim, ks. Stefanem Kurianowiczem i ks. Tomaszem Koprianiukiem). Obecni byli także kapłani, którzy niegdyś pracowali w parafii (dawni proboszczowie: ks. Stanisław Pawluczuk i ks. Piotr Burczaniuk oraz wikariusze), a także pochodzące z niej siostry zakonne (s. Edyta Bancarzewska, s. Justyna Raczyńska, s. Marta Parafiniuk, s. Bożena Kędraś i s. Justyna Biniecka).

Na początku Mszy bp. Tomasik wręczył ks. proboszczowi Franciszkowi Izdebskiemu pamiątkowy obraz z błogosławieństwem Benedykta XVI z racji 100-lecia budowy kościoła w Rossoszu i 35-lecia kapłaństwa ks. proboszcza.

Biskup w swojej homilii podkreślił, że każdy człowiek jest świątynią Boga. On stworzył nas bez nas, ale zbawić może tylko wtedy, gdy będziemy z Nim współpracować. Bóg ukochał człowieka do tego stopnia, że oddał za niego swoje życie. Jego miłość nie ma granic, bo jak mówił św. Franciszek Salezy: „Miarą miłości jest miłość bez miary”. Świątynią Boga jest cała wspólnota, którą prowadzi i oświeca Duch Święty – Mistrz Wnętrza. On pomaga nam, abyśmy jak Maryja rozważali wszystko w swym sercu. Matka Boża Różańcowa, którą czcimy w październiku uczy nas pochylania się nad tajemnicą Boskiego Wcielenia, Męki i Śmierci oraz Zmartwychwstania. Rozważanie Tajemnic Światła pozwala przyjrzeć się działalności Ducha Świętego i otworzyć się na Jego działanie. Bp Tomasik podkreślił wagę świątyni jako miejsca modlitwy i spotkania człowieka z Bogiem. To właśnie w Kościele, w Sakramencie Ołtarza przychodzi do nas żywy Bóg. Powinniśmy być wdzięczni za każdy przyjęty sakrament, za Słowo Boże, za wszystko, czego doświadczyliśmy w Kościele.

Jubileuszowe uroczystości zgromadziły prawie wszystkich parafian. Sumę uświetnił chór parafialny i Dęta Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Rossosza.

Agnieszka Wawryniuk