Kościół
Miał serce dla wszystkich
12/2009 (716) 2009-03-18

Miał serce dla wszystkich

My, klerycy, tęskniliśmy za dniem, w którym zobaczymy tego wielkiego duchem człowieka. Żal nam było, że nie możemy uczestniczyć w jego konsekracji 30 czerwca 1946 r. w Białymstoku.