Opinie
Bo nie zabija się ludzi
12/2009 (716) 2009-03-18

Bo nie zabija się ludzi

Zwolennicy eutanazji często mówią o godnej śmierci. Pierwotny i podstawowy sens tego słowa nie wywodzi się jednak ani z jakichś cech choroby czy z jakichś właściwości śmierci, ale ma swe źródło w godności człowieka jako takiego, w tym również w godności człowieka chorego i umierającego (prof. PAT dr hab. Tadeusz Biesaga).
Przez Internet do Jezusa
12/2009 (716) 2009-03-18

Przez Internet do Jezusa

Jezus, wstępując do nieba, polecił apostołom, aby szli na cały świat i głosili wszystkim ludziom Jego Ewangelię. To wezwanie jest aktualne także dzisiaj. Zmieniły się tylko sposoby i środki mówienia o Dobrej Nowinie.
12/2009 (716) 2009-03-18
Pogotowie Archiwalne czeka na sygnały o zagrożonych zbiorach. Jeśli ktoś posiada w domu zdjęcia, dokumenty, książki, plakaty, rysunki, kalendarze, broszury, ulotki czy wspomnienia, staramy się zabezpieczyć je przed zniszczeniem i opracować w taki sposób, aby mogły długo jeszcze cieszyć oko i być źródłem wiedzy o przeszłości…
12/2009 (716) 2009-03-18
My, klerycy, tęskniliśmy za dniem, w którym zobaczymy tego wielkiego duchem człowieka. Żal nam było, że nie możemy uczestniczyć w jego konsekracji 30 czerwca 1946 r. w Białymstoku.
12/2009 (716) 2009-03-18
Jeszcze kilkanaście lat temu nie wyobrażaliśmy sobie, jak można zapłacić za zakupy plastikową kartą. Dziś kartami płatniczymi posługujemy się na co dzień. Czy podobnie jak tradycyjne pieniądze również takie indeksy zaczną ustępować miejsca nowoczesnej formie zapisywania danych o studencie?
12/2009 (716) 2009-03-18
Modernizacja miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków - takie plany ma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Fundusze na te cele będą pochodzić z Unii Europejskiej. - Miasto nigdy takich pieniędzy nie dostało - podkreślił prezydent.
12/2009 (716) 2009-03-18
Siedzę tak sobie i siedzę, trochę myślę i trochę nie myślę. Patrzę na tę stojącą przede mną szklankę z wodą i się zastanawiam, czy jest do połowy pełna, czy pusta. Filozoficznie rozmyślam. Bo jeżeli pusta, to czy to już galopująca depresja, czy na razie jeszcze tylko takie pozimowo-przedwiosenne zmęczenie?
12/2009 (716) 2009-03-18
Żadne ze współczesnych haseł chrześcijańskich nie zrobiło takiej furory, jak wezwanie do nowej ewangelizacji. Każdy świadomy swojej wiary katolik wie, że zadaniem chwili i odpowiedzią na znaki czasu jest ponowne głoszenie Dobrej Nowiny podobne temu, jakie miało miejsce u początków chrześcijaństwa.
12/2009 (716) 2009-03-18
10 czerwca 1750 r. odbyła się rozprawa w sądzie referendarii koronnej między Antonim Miączyńskim - kasztelanem podlaskim i jednocześnie starostą łosickim, Antonim Zarzeckim - dzierżawcą oraz komisarzem starostwa łosickiego, Ludwikiem i Józefem Rykowskimi - administratorem i pisarzem prowentowym tegoż starostwa, a gromadami wsi Olszanka, Szydłówka, Łepki, Kornica oraz Szpaki w starostwie łosickim.
12/2009 (716) 2009-03-18
Swobodne korzystanie z komputera i Internetu, wyrównane szanse mieszkańców z małych miejscowości w dostępie do informacji oraz integracja środowiska bibliotekarskiego - to główne założenia Programu Rozwoju Bibliotek. Mazowsze jest pierwszym regionem, którego władze zaangażowały się w jego realizację.