Region
Źródło: P
Źródło: P

Naprawa wodociągów

Modernizacja miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków - takie plany ma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Fundusze na te cele będą pochodzić z Unii Europejskiej. - Miasto nigdy takich pieniędzy nie dostało - podkreślił prezydent.

  Projekt siedleckiego PWiK-u przeszedł pozytywnie wszystkie merytoryczne oceny i znalazł się na liście najlepszych wniosków z całego kraju, które czekają teraz na akceptację Komisji Europejskiej. Będzie on realizowany w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. – Wszystkie miasta w obrębie województwa powinny mieć sprawy wodno-ściekowe i gospodarki odpadowej załatwione – mówiła posłanka PO Jolanta Hibner podczas konferencji, która odbyła się 11 marca. Zdaniem wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego, który chwalił pracę samorządowej koalicji, miejscowy projekt ma znaczenie nie tylko dla Siedlec, ale też odgrywa strategiczną rolę dla całego regionu. Jak podkreślił, będzie dla Mazowsza tym, czym dla Warszawy oczyszczalnia ścieków „Czajka”. Obecny na konferencji prezydent Wojciech Kudelski dziękował posłom, którzy przyczynili się do sukcesu: Jolancie Hibner, Jackowi Kozaczyńskiemu, Krzysztofowi Tchórzewskiemu oraz wojewodzie mazowieckiemu. Kudelski nie zapomniał również o pracownikach spółki. – Przykład PWiK-u świadczy o tym, że są ludzie, którzy potrafią przygotować dobre wnioski i walczyć o pieniądze – podkreślił prezydent. Zdaniem Kudelskiego wraz z realizacją projektu przybędą nowe miejsca pracy. – Nasi ludzie będą realizować potężne roboty ziemne. W dobie kryzysu jest to sprawa, której nie można przemilczeć – dodał.

Koszt inwestycji to ponad 120 mln złotych, z czego 60% ma pokryć dofinansowanie z Unii Europejskiej. – Miasto nigdy takich pieniędzy nie dostało – podkreślił prezydent. Przedsięwzięcie obejmuje naprawę i uszczelnienie metodą bezwykopową sieci wodociągowej na terenie miasta oraz jej przebudowę. W planach jest także budowa kanalizacji w ul. Formińskiego oraz na odcinku ulic Północna i Gospodarcza. Pozyskane fundusze pozwolą również na zlikwidowanie uciążliwego dla okolicznych mieszkańców rowu „Strzała”, który był źródłem fetoru. Przedsiębiorstwo chce także rozbudować oczyszczalnię ścieków. Planowana jest ponadto budowa osuszarni osadów ściekowych, która pozwoli na ponowne ich wykorzystanie. – Jeżeli tylko otrzymamy decyzję o finansowaniu, uruchomimy przetargi na roboty budowlane na poszczególne etapy. Mamy komplet pozwoleń na budowę – przekonywał Adam Jonczyk. Już w ubiegłym roku zawarto umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego z terminem zakończenia prac w czerwcu. Wszystkie przedsięwzięcia mają być zrealizowane do końca 2012 r.  

 

 

 

 

 

Kinga Ochnio