Historia
Dobry papież Jan
17/2014 (982) 2014-04-23

Dobry papież Jan

Pamięć o ubóstwie rodziny towarzyszyła papieżowi Janowi XXIII przez całe życie. Ta prostota i skromność charakteryzowały go przez całe życie i pomagały osiągać porozumienie z innymi.

Angelo Roncalli urodził się 25 listopada 1881 r. w Sotto il Monte we Włoszech. Był synem Battisty i Marianny z domu Mazzola. Tego samego dnia został ochrzczony. Rodzice byli ubogimi wieśniakami. Swoim dzieciom, których mieli 13, wpajali uczciwość, pracowitość i pobożność. Byli biedni, ale głęboko religijni. Regularnie uczęszczali na nabożeństwa, odmawiali modlitwy.
Rzeź na Wołyniu
27/2013 (940) 2013-07-03

Rzeź na Wołyniu

W ostatnich dniach czerwca 2011 r. w lesie koło ukraińskiej wsi Sokół w powiecie lubomelskim odkryto masowe groby mieszkańców wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Zostali zamordowani przez nacjonalistów ukraińskich 30 sierpnia 1943 r. Była to jedna z najkrwawszych zbrodni OUN-UPA na Wołyniu. Jednego dnia zabito około 1100 bezbronnych Polaków.
40/2011 (849) 2011-10-05
W „Legendzie o garści polskiej ziemi” Władysław Bełza pisze o naszych rodakach, którzy wybrali się do Rzymu, aby prosić papieża o relikwie Męczenników z Podlasia. Papież kazał podać sobie garść ziemi z Polski i powiedział: „Weźcie ziemię tę ze sobą i cud Boży głoście wszędzie. Niech ta ziemia wam ozdobą i relikwią waszą będzie”.