Region

Czy Łomazy będą miastem?

Ruszyły konsultacje, podczas których mieszkańcy mogą zabrać głos w sprawie przywrócenia Łomazom utraconych w 1870 r. praw miejskich.

Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji, podjęta przez gminnych radnych 16 lutego, to odpowiedź na pisma z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz urzędu wojewódzkiego skierowane do samorządów, które utraciły prawa miejskie po powstaniu styczniowym. Opinia społeczności pozwoli nakreślić zasadność procedury i dalsze kroki w tym zakresie. Swoje stanowisko mieszkańcy mogą wyrazić, odpowiadając na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za nadaniem miejscowości Łomazy statusu miasta?”. Mają prawo także wstrzymać się od głosu. Konsultacje trwają do 23 marca.

Odbywają się one we wszystkich sołectwach i są skierowane do mieszkańców powyżej 18 roku życia. Aby oddać głos, należy wypełnić ankietę dostępną na stronie internetowej gminy www.lomazy.pl oraz w sekretariacie, i złożyć w urzędzie gminy lub u sołtysa. Można ją także wysłać w formie skanu/zdjęcia na adres: ug@lomazy.pl. Wyniki konsultacji społecznych zostaną ogłoszone po ich zakończeniu na stronie internetowej.

 

Spełniają kryteria

Na stronie internetowej gminy czytamy, iż Łomazy spełniają ustawowe kryteria, aby zostać miastem. ...

DY

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł