Aktualności
Przed Dniem Świętości Życia
10/2023 (1438) 2023-03-14

Przed Dniem Świętości Życia

Zapraszając do podejmowania Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, pragniemy zwrócić szczególną uwagą na zależność pomiędzy troską o ochronę życia od poczęcia a pokojem.