Diecezja
10/2023 (1438) 2023-02-23
19 lutego uroczyście podsumowano prace remontowo-konserwatorskie przeprowadzone w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w  Białej Podlaskiej.

W wyniku szeroko zakrojonych działań wnętrze bialskiej świątyni zyskało zupełnie nowy wygląd. Prace rozpoczęto w 2020 r. od odnowienia ołtarzy. W 2022 roku położono nową posadzkę i pomalowano ściany. - Nasze drewniane ołtarze i płaskorzeźba Boga Ojca widoczna nad prezbiterium otrzymały nowe barwy. Ta renowacja domagała się jednak dopełnienia. Dlatego zdecydowaliśmy się na wymianę posadzki. Poprzednia została położona w latach 50 ubiegłego wieku. Układaniu nowej towarzyszyła wymiana stuletniej instalacji elektrycznej. Wszystkie kable i przewody umieszczone są teraz nie na ścianie, lecz pod podłogą. Posadzka jest wykonana z wysokiej jakości granitu sprowadzanego m.in. z Indii. Z kościoła zniknęły kaloryfery, ponieważ tradycyjne ogrzewanie zamieniliśmy na podłogowe. Całości dopełniło malowanie wnętrza świątyni.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Celem Wspólnoty bł. Euzebiusza, która powstała w 2011 r., jest duchowe wspieranie Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika.

Jej członkowie zobowiązują się podjąć modlitwę za ojców i braci paulinów w wybranym dniu każdego miesiąca. Wspólnocie patronuje założyciel Zakonu Paulinów bł. Euzebiusz z Ostrzyhomia, który w XIII w. zebrał pustelników żyjących w lasach naddunajskich na Węgrzech. Podczas najazdu Tatarów, aby uratować swoje życie, ukrywał się w lasach, gdzie spotkał wielu pustelników. W 1246 r. rozdał cały swój majątek biednym i z kilkoma towarzyszami rozpoczął życie wypełnione pokutą i kontemplacją. Jego wspólnota przyjęła tę samą surową regułę, co eremici z drugiego klasztoru św. Jakuba założonego przez bp. Bartłomieja z Peczu. Euzebiusz miał wizję złączenia obu wspólnot, czego dokonał, stając się pierwszym przełożonym pustelników naddunajskich. Nadał nowemu zgromadzeniu nazwę Zakonu Braci św. Pawła Pierwszego Pustelnika i już jako prowincjał zabiegał o jego zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach dostało 1,25 mln zł kary od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Powodem jest niedotrzymanie warunków umowy na dofinansowanie modernizacji ciepłowni.

- Nie zgadzamy się z tą decyzją i nie zapłacimy - oświadcza Marzena Komar, prezes PE, skarżąc się na brak woli porozumienia ze strony WFOŚiGW. Sprawa ma swój początek w 2016 r., kiedy to miejska spółka zawarła z funduszem umowę na preferencyjną pożyczkę na modernizację ciepłowni. W ramach przedsięwzięcia zmodyfikowano dwa z sześciu posiadanych przez PE kotłów węglowych w technologii ścian szczelnych, co umożliwiło przeprowadzenie dalszej modernizacji. W ubiegłym roku spółka zmodyfikowała dwa kotły, przerabiając je z węgla na gaz. - Przedsiębiorstwo stało przed ogromnym dylematem: czy wydatkować 80-100 mln zł na instalację odpylania, odsiarczania, odazotowania bez modernizacji źródeł, wiedząc, że takie rozwiązanie zabezpieczy egzystencję spółki tylko do 2035 r., bo od tego czasu będzie obowiązywał zakaz spalania miału węglowego w systemach ciepłowniczych, czy wydać 24 mln zł na dostosowanie się do nowych przepisów, tym samym wydłużyć funkcjonowanie kotłów, które będą pracować na innym paliwie niż miał węglowy - tłumaczyła M. Komar podczas konferencji prasowej.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Mam 90 lat, a czuję to samo, co czułem jako mały chłopak, gdy Niemcy odebrali mi tatę: ogromną tęsknotę i żal - mówi Ryszard Grafik.

Jest synem Stanisława - żołnierza Armii Krajowej, wieloletnim działaczem Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Łuków. Przed oczami ma ojca cały czas - dosłownie, ponieważ z fotela spogląda na wiszący na ścianie jego portret w mundurze podporucznika, namalowany przed wojną przez Marię Majewską z majątku Niedźwiadka. Oprawiona w ramki akwarela to najważniejsza z pamiątek, które ocalały. Resztę R. Grafik nosi w sercu.  Od 1 września 1938 r. Stanisław Grafik był kierownikiem Szkoły Powszechnej w Zagoździu (gm. Stanin). Wraz z żoną Janiną oraz dziećmi - Ryszardem i Krystyną zajmował mieszkanie w szkole. Mieszkała z nimi narzeczona jego starszego brata - Bronisława Pernak ze swoim młodszym bratem Marysiem (Marianem). W szkole usytuowanej na uboczu wsi, przy rozwidleniu dróg do Jedlanki, Gozdu i Niedźwiadki był punkt kontaktowy łukowskiego okręgu AK.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Doświadczyłam całego bezsensu życia bez Boga i patrzę na Kościół z trochę innej perspektywy: jak ktoś, kto z nędznej szopy ateizmu i niewiary przeprowadził się do królewskiego pałacu wiary w Boga - mówi Galina Jarowicz.

11 lutego dołączyła do stanu wdów konsekrowanych diecezji siedleckiej. Wychowała się w byłym Związku Radzieckim i wszystko, co od dzieciństwa słyszała o Bogu, to to, że Go nie ma. I choć w wieku pięciu lat została ochrzczona w Kościele prawosławnym, nie wynikało to z wiary jej rodziców. Mama Galiny ochrzciła ją i jej brata w tajemnicy i wbrew tacie, który twierdził, iż jego dzieci będą komunistami. - Zrobiła to „na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że jednak Bóg istnieje, to niech jej dzieci nie zawisną gdzieś między niebem a ziemią”. Tymczasem Pan Bóg ma do każdego człowieka swój kluczyk. Aby wyrwać mnie z ciemności niewiary, posłużył się moim strachem przed śmiercią. Odkrycie, że kiedyś przestanę istnieć, było dla mnie największym lękiem dzieciństwa. Nie umiałam pojąć, jaki sens ma życie, jeśli pewnego dnia wszystko się skończy wraz ze śmiercią - tymi słowami zaczyna historię swojego nawrócenia G. Jarowicz.
10/2023 (1438) 2023-02-23
14 lutego w Szkole Podstawowej w Wyrykach odbyły się obchody 81 rocznicy utworzenia Armii Krajowej i 83 rocznicy śmierci ks. Marcelego Weissa.

- Jesteśmy dumni, że nasza szkoła jest kontynuatorem chlubnych tradycji Armii Krajowej - podkreśliła dyrektor placówki Marzena Trociuk. W uroczystości uczestniczyli m.in. proboszcz parafii św. Mikołaja w Lubieniu ks. Adam Haraszczuk, prezes włodawskiego oddziału Światowego Związku Żołnierzy AK kpt. Edmund Brożek, poseł na Sejm RP Anna Dąbrowska-Banaszek, nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Jacek Jabłoński, sekretarz Urzędu Gminy Wyryki Piotr Kazanecki. - Celem dzisiejszej uroczystości jest upamiętnienie oraz przygotowanie dzieci i młodzieży do godnego przyjęcia trudnej spuścizny dziejów Polski - mówiła M. Trociuk. Szkoła w Wyrykach nosi imię Armii Krajowej, co jest zasługą dyrektor tej placówki, która we współpracy z żołnierzami AK, wśród których dużą rolę odegrał kpt. E. Brożek, czyniła starania o upamiętnienie. Podczas uroczystości szkolnej przypomniana została historia organizacji powstałej z przemianowania Związku Walki Zbrojnej rozkazem Naczelnego Wodza gen. broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Mija rok od eskalacji działań wojennych na Ukrainie. Rosyjski blitzkrieg zakończył się niepowodzeniem.

Ostateczny rezultat tej wojny zależy jednak od determinacji społeczeństwa ukraińskiego, jak i solidarności wolnego świata we wspieraniu jego walki z Imperium zła. Zniszczenia dokonywane przez Rosjan na Ukrainie przypominające obrazy polskich miast z czasów II wojny światowej nie powinny stanowić zaskoczenia. W ten sposób siły rosyjskie postępowały w Czeczenii i Syrii. Armia federalna zamieniła Grozny w morze gruzów, zabijając przy tym tysiące ludzi. Rosjanie doświadczenie w walkach miejskich zdobywali również w Syrii. Świat z niedowierzaniem patrzył, jak umierało Aleppo równane z ziemią przez rosyjskie lotnictwo. Doświadczenia wyniesione z tych wojen zastosowano w walkach na Ukrainie. Nieodłącznym elementem taktyki rosyjskiej jest okrucieństwo wobec ludności cywilnej. W obliczu bestialstwa na niewyobrażalną skalę nie można pozostać obojętnym. Niszczenie infrastruktury ma złamać morale narodu, a Ukrainę zamienić w państwo upadłe. Nie zapominajmy, że wojna rosyjsko-ukraińska toczy się już od dziewięciu lat.
10/2023 (1438) 2023-02-23
Trwają przygotowania do otwarcia wystawy poświęconej historii lokalnej piłki nożnej.

W związku z tym jej inicjatorzy - Muzeum Regionalne oraz MKP Pogoń Siedlce - zwracają się z prośbą o udostępnianie pamiątek, fotografii i eksponatów z dawnych lat. Przedstawiciele obu stron podpisali w środę 15 lutego list intencyjny zawierający szczegóły współpracy. - To nie będzie nasze pierwsze spotkanie z historią siedleckiej Pogoni. Często bowiem w naszych murach gościmy historyków oraz studentów, którzy szukają tu inspiracji do tematów prac naukowych o dziejach Siedlec i regionu. Jedna z osób interesowała się postacią płk. Kazimierza Hozera, twórcy piłki nożnej w naszym mieście. Choć finalnie praca na ten temat nie powstała, to prezesa Wojskowego Klubu Sportowego 22 pułku piechoty Siedlce, występującego w latach 1932-34 na poziomie ligi krajowej, uhonorował Siedlecki Klub Kolekcjonerów. Wydał on serię pocztówek, m.in. z wizerunkiem płk. Hozera oraz uczestnikami historycznego meczu o awans - tłumaczył dyrektor muzeum Sławomir Kordaczuk. Jak dodał, podczas prac nad książką „100 spotkań z historią. Dziewczyny tamtych dni” osobiście rozmawiał z córką pułkownika - Janiną, która wspominała ojca jako wielkiego miłośnika piłki. K. Hozer dzielił się swoją pasją z córką, którą zabierał na każdy mecz rozgrywany w Siedlcach przed wojną.