Aktualności
Dar słowa

Dar słowa

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach w ramach obchodów XII Dnia Papieskiego ogłasza konkurs literacki „Dar słowa”.

Organizowany po raz ósmy konkurs „Słowa Jana Pawła II…” odwołujący się do słów wybranych z twórczości literackiej, naukowej bądź duszpasterskiej naszego wielkiego rodaka adresowany jest do młodzieży i osób dorosłych. Uczestnik zgłasza do konkursu pracę napisaną w dowolnej formie literackiej (np. opowiadanie, esej, wiersz) w objętości do trzech stron formatu A4. Wypowiedź konkursowa powinna nawiązywać do słów Jana Pawła II wybranych z jego twórczości literackiej, naukowej, bądź duszpasterskiej; stanowić pogłębioną refleksję nad szczególnym darem, jakim było nauczanie Papieża Polaka. Pracę konkursową należy złożyć do 12 października w MBP, ul. J. Piłsudskiego 5 z dopiskiem na kopercie „DAR SŁOWA”, przesłać pocztą lub mailem na adres: promocja@mbp.siedlce.pl. Laureaci konkursu uhonorowani zostaną cennymi wydawnictwami albumowymi i pamiątkowymi dyplomami.

MLS