Rozmowy
Źródło: arch.
Źródło: arch.

Dla dobra dziecka

Jakie są główne założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2012 r.?

Najważniejszy cel, jaki przyświecał ustawodawcom, to wsparcie rodzin, by nie dochodziło do zabierania dzieci z domów, czyli ich środowiska naturalnego, i umieszczania w placówkach opiekuńczych. Ustawa wprowadza nowe osoby, które mają pomagać rodzinie. Na poziomie gminy będą to np. asystenci rodziny. Na szczeblu powiatów pojawi się również koordynator rodzin zastępczych. Bo z tymi rodzinami jest bardzo różnie – czasem przeżywają one trudności, zdarza się, że rezygnują z opieki nad dzieckiem. Chodzi o to, by skutecznie wspomagać je w wypełnianiu swoich ról. Wtedy nie będzie dochodziło do tragicznych sytuacji, kiedy rodzina nie funkcjonuje prawidłowo lub oddaje dziecko, bo sobie nie radzi. Inną zmianą jest oddzielenie wszystkiego, co wiąże się z rodzicielstwem zastępczym od adopcji.

W jaki sposób?

Ośrodki adopcyjne, które do 31 grudnia 2011 r. były ośrodkami adopcyjno-opiekuńczymi, zajmowały się pomocą zarówno rodzinom zastępczym, jak i adopcyjnym. W tej chwili te zadania zdecydowanie rozdzielono. Rodzinami zastępczymi, jak to było do tej pory, zajmą się powiatowe centra pomocy rodzinie, ale też organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, czyli instytucje zatrudniające koordynatorów. Natomiast ośrodki adopcyjne skupią się tylko na adopcjach. ...

Monika Grudzińska

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł