Opinie
10/2012 (871) 2012-03-07
W regionie siedleckim rozpoczęły się przygotowania do największej akcji prewencyjno-edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży, czyli wiosennych turniejów promujących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
10/2012 (871) 2012-03-07
Ten gatunek zwierząt znajduje się pod szczególną ochroną. Od kilku lat ich populacja rośnie. Wraz z liczbą bobrów zwiększa się odsetek strat wyrządzanych w uprawach rolniczych.
10/2012 (871) 2012-03-07
Jakie są główne założenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która zaczęła obowiązywać 1 stycznia 2012 r.?
10/2012 (871) 2012-03-07
Według Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, w dwóch zakładach z powiatu łukowskiego mogła być używana sól przemysłowa.
10/2012 (871) 2012-03-07
Realizująca budowę aquaparku pułtuska firma Zambet S.A. zalega swoim podwykonawcom z płatnościami. - Nie jest w porządku. Trafił się nam trudny wykonawca - przyznał Mirosław Pawłowski, prezes Agencji Rozwoju Miasta Siedlce. Jeśli firma nie wywiąże się z warunków umowy, rozpocznie się postępowanie o jej rozwiązanie.
10/2012 (871) 2012-03-07
Kim są? Zwykłymi ludźmi, jakich codziennie mijamy na ulicy. A jednocześnie niezwykłymi, bo pod swój dach chcą przyjąć zupełnie obcą osobę, dać jej serce, ciepło i rodzinę. Tak po prostu.
10/2012 (871) 2012-03-07
Do 1 czerwca 1831 r. główne siły Dybicza znajdowały się jeszcze w okolicach Ostrołęki. 2 czerwca wywiad polski dowiedział się o wywożeniu przez Rosjan magazynów żywności z Siedlec, Radzynia, Łukowa i sprzedaży zboża ludności. Przedtem ewakuowano z Siedlec chorych i ciężką artylerię.