Region
Źródło: KO
Źródło: KO

Dokończą humanik

Pod koniec 2012 r. ma zostać oddany do użytku nowy gmach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (dawniej Akademii Podlaskiej).

Projekt o wartości blisko 60 mln zł otrzyma unijne dofinansowanie (ponad 35,5 mln zł). Umowę w tej sprawie podpisali 29 września Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz rektor UPH Antoni Jówko. – Uważam, że jest to jeden z najważniejszych projektów dla Siedlec. Rozbudowa uczelni to dowód traktowania przez zarząd województwa całości regionu jako jednego organizmu, w którym przywiązujemy wagę do tego, aby ośrodki subregionalne były też centrami rozwoju. Dzięki tej inwestycji Siedlce staną się ważnym ośrodkiem akademickim – przekonywał marszałek.

Pierwszy etap inwestycji, w ramach którego wybudowany został gmach główny Wydziału Humanistycznego, został zakończony w 2008 r.  Od tamtej pory budynek z powodu braku funduszy pozostawał w stanie surowym. W nowym gmachu będzie mogło kształcić się jednocześnie ponad 1,6 tys. studentów. W budynku głównym wydziału znajdą się 42 nowe pomieszczenia dydaktyczne, takie jak: sala audytoryjna, siedem sal wykładowych, 27 sal seminaryjnych. Oprócz tego do dyspozycji studentów i wykładowców będą pracownie: malarstwa, rysunku, grafiki użytkowej, fotografiki, wypukłodruku, liternictwa komputerowego czy też muzyki z salą koncertową na 80 miejsc. – Wydział Humanistyczny to nazwa inwestycji, ale zmieści się tam również Wydział Zarządzania – wyjaśniał rektor UPH.

Budynek Wydziału Humanistycznego zostanie powiązany ciągami pieszymi z istniejącymi już na terenie uczelni pozostałymi budynkami: Domami Studenta, Domem Asystenta, Biblioteką Główną. Takie rozwiązanie sprawi, że uczelnia będzie pełniła rolę campusu.

Jeszcze w tym roku na terenie budowy powinien pojawić się wykonawca. – Podpisana umowa powołuje do życia komisję przetargową. Całą procedura przetargowa trwa zazwyczaj sześć tygodni, jeśli pojawią się odwołania to oczywiście dłużej – podsumował A. Jówko.

Jak zapewnił rektor AP, budynki przy ul. Dreszera i Żytniej, w których mieści się obecnie Wydział Humanistyczny, będą nadal eksploatowane, do tzw. śmierci technicznej. W przyszłości mają one stanowić rezerwę terenową uczelni, przeznaczoną pod wynajem lub do zbycia.

Kinga Ochnio