Diecezja
Wielka promocja miłosierdzia
40/2010 (797) 2010-10-06

Wielka promocja miłosierdzia

W sobotę, 2 października, w auli Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się gala z okazji 20 rocznicy powstania Caritas Polska. Podczas uroczystości wręczono nagrody „Ubi Caritas”. Jednym z laureatów jest „Echo Katolickie”, które otrzymało ex aequo główną nagrodę w kategorii „Współpraca z Caritas” - „za promocję idei Caritas i współpracę przy akcjach dobroczynnych”.
40/2010 (797) 2010-10-06
W dniach 7-9 września w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyło się VII Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, połączone z 48 Sympozjum Biblistów Polskich.
40/2010 (797) 2010-10-06
„Kto chce przewodzić ludziom, nie powinien gnać ich przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim” uważał francuski myśliciel Charles Louis Montesquieu. Czy współczesny nauczyciel jest autorytetem, za którego śladem idą tłumy?
40/2010 (797) 2010-10-06
W ostatnich latach zmieniają się coraz szybciej. Przede wszystkim starają się nadążać za nowymi potrzebami i nawykami mieszkańców, mając na uwadze możliwości techniczne czy finansowe. We wszystkich jednak można zaobserwować dominujące trendy.
40/2010 (797) 2010-10-06
Po trwającym półtora roku remoncie oddano do użytku widowiskową salę „Podlasie”, należącą do Miejskiego Ośrodka Kultury.
40/2010 (797) 2010-10-06
Na początku 1797 r. na pograniczu Podlasia został zorganizowany spisek niepodległościowy oparty na radykalnym programie społecznym. Jego twórcą był Franciszek Bitterman-Gorzkowski, syn drobnego szlachcica warmińskiego, zaliczający się do społeczności umysłowej, czyli przyszłej inteligencji (studiował we Francji nauki matematyczne i przyrodnicze), ostatnio geometra w dobrach Cisie k. Okuniewa, należących do Felicjana Zalewskiego.
40/2010 (797) 2010-10-06
Po dramatycznym spotkaniu siedlecka Pogoń wygrywa na własnym boisku z Pilicą Przedbórz 2:1, choć do 89 minuty przegrywała 0:1.