Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Spotkanie z Fryderykiem Chopinem

Przez cztery dni mieszkańcy, a zwłaszcza uczniowie miejskich szkół, mieli okazję obejrzeć wystawę o Fryderyku Chopinie.

Dzieci z zainteresowaniem słuchały, jak dyrektor Halina Bugajewska opowiadała o życiu i twórczości polskiego kompozytora. Wystawa została sprowadzona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Jest w formie dużych, przenośnych plansz. Powstała po to, by wszystkie biblioteki w województwie lubelskim mogły prezentować ją u siebie z okazji 200 rocznicy urodzin kompozytora i obchodzonego właśnie w naszym kraju Roku Chopinowskiego. Na siedmiu planszach chronologicznie zaprezentowane są kolejne etapy życia Fryderyka Chopina. Od dzieciństwa, poprzez młodość i życie na emigracji, aż po ślady kompozytora we współczesności. Plansze zawierają zdjęcia, dokumenty, cytaty i krótkie opisy najważniejszych wydarzeń w jego życiu. – Dzieci reagują bardzo żywiołowo, kiedy słuchają o kompozytorze, Kojarzą pewne fakty, ale szczegółów z jego życia nie znają, więc dopytują – mówi H. Bugajewska. Zwiedzającym prezentowana była także muzyka skomponowana przez Fryderyka Chopina: od pierwszego poloneza po najpopularniejsze mazurki i ballady. Biblioteka przygotowała dla zwiedzających pamiątki. Starsi otrzymali broszurki informacyjne, natomiast młodsi komiksy do kolorowania, które obrazowały życie Fryderyka Chopina.

BZ