Diecezja
Źródło: ARCH
Źródło: ARCH

Jan Paweł II zaprasza nas do Boga

18 listopada podczas wizytacji kanonicznej w parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach miało miejsce poświęcenie figury św. Jana Pawła II, patrona wspólnoty wiernych.

- Wizytację rozpoczął o 9.00 uroczysty ingres bp. Kazimierza Gurdy i Eucharystia. W homilii ksiądz biskup mówił przede wszystkim o drodze do Pana Boga przez Kościół, o czynnym włączaniu się w życie parafialne - mówi proboszcz parafii ks. Jarosław Oponowicz. Następnie pasterz diecezji siedleckiej spotkał się z radą parafialną i nakreślił perspektywę budowy nowego kościoła, dając wytyczne dotyczące m.in. układu budynku. - Rada jest ogromną pomocą zarówno w planowaniu prac, jak i w bieżących sprawach dotyczących materialnego funkcjonowania parafii - podkreśla ks. J. Oponowicz. Następnie ksiądz biskup skierował słowo do młodych rodzin. Po Mszy dla dzieci zwrócił się do najmłodszych członków wspólnoty parafialnej oraz ich rodziców. Mówił o wychowywaniu dzieci w duchu wiary.

Na zakończenie każdej Mszy biskup udzielał dzieciom indywidualnego błogosławieństwa. – W naszej parafii jest to czynione po każdej Mszy św. Podczas wizytacji najmłodsi mieli okazję wyjątkowo otrzymać błogosławieństwo z rąk księdza biskupa – zaznacza ks. J. Oponowicz.

 

Poświęcenie figury św. Jana Pawła II

Podczas Mszy św. o 12.00 poświęcona została figura św. Jana Pawła II. – Figura przedstawia postać Ojca Świętego z czasów, gdy już okrzepł w byciu papieżem, a jeszcze miał mnóstwo sił, aby nauczać i podróżować, tj. z drugiej dekady lat 80 ub. wieku. Zaprojektował ją prof. Władysław Dudek z Krakowa, a odlew został wykonany w krakowskiej pracowni Mariusza Wasilewskiego. Pierwszą osobą, która zwróciła na nią uwagę był ks. kan. Stanisław Wojteczuk, proboszcz siedleckiej parafii Bożego Ciała, który wypatrzył ją u artysty, gdy czekała na wyjazd do białoruskiej parafii. Ponieważ władze białoruskie nie wydały pozwolenia na wwiezienie jej, ks. S. Wojteczuk skontaktował się ze mną. Tak zaczęła się nasza przygoda z figurą Jana Pawła II zakończona jej poświęceniem i umieszczeniem w parafii – dodaje proboszcz. Zwraca też uwagę na jej charakterystyczny element – wyciągnięte, zapraszające ręce Jana Pawła II. Zgodnie z napisem na cokole: „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi!” symbolizują zaproszenie do otwarcia serca, włączenia Pana do swojego życia i postępowania zgodnego z Jego nauką. – Jan Paweł II zaprasza nas do Boga, do tworzenia wspólnoty Kościoła przez duże „k” i do budowy kościoła przez małe „k” – podkreśla ks. J. Oponowicz.

 

Włączanie w życie Kościoła

Po Mszy o 12.00 ksiądz biskup spotkał się z przedstawicielami wspólnot działających w parafii, wysłuchał ich sprawozdań i obejrzał wspólnotowe zdjęcia. Wizytację zwyczajowo zakończył wspólny obiad z proboszczami siedleckich parafii i miejscowymi księżmi. Stał się on okazją do indywidualnych rozmów o zadaniach i problemach, z którymi na co dzień mierzą się duszpasterze. – Cieszy nas to spotkanie Kościoła parafialnego ze zwierzchnikiem Kościoła lokalnego. To bardzo ważne, szczególnie w czasach, gdy tak bardzo atakowani są księża i cały Kościół. Bez biskupa nie ma Kościoła – dodaje proboszcz parafii św. Jana Pawła II.

 

Koncert „Psalmy Niepodległej”

Dzień wizytacji został poprzedzony uroczystym koncertem „Psalmy Niepodległej”, który odbył się 17 listopada, o 19.00. Został przygotowany przez parafialną scholę młodzieżową pod kierunkiem ks. Mariusza Rompy. To muzyczne spotkanie było dedykowane ojczyźnie i rodakom w 100-lecie odzyskania wolności. Podczas koncertu zostały przepięknie wyrecytowane fragmenty psalmów. Nie zabrakło też wierszy, które deklamowała młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i uczniowie SP nr 5. Całość spotkania poprowadził ks. Przemysław Świderski. Wszyscy uczestnicy chętnie włączali się w śpiew narodowych pieśni. W dowód szacunku i miłości do ziemi ojczystej ucałowali ziemię świętą z Pratulina. – W ten sposób oddali również cześć naszemu patronowi, który zawsze całował ziemię, kiedy przybywał do ojczyzny – tłumaczy ks. J. Oponowicz.

Monika Król