Aktualności
Czas do pracy!
47/2018 (1219) 2018-11-26

Czas do pracy!

Radzyńska rada miasta ósmej kadencji oficjalnie rozpoczęła pracę. Podczas inauguracyjnej sesji wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczących.
47/2018 (1219) 2018-11-25
W minionym tygodniu zakończono prace przy przebudowie dwóch blisko kilometrowych odcinków dróg powiatowych w Radczu i Rudnie.
47/2018 (1219) 2018-11-24
Jeszcze do 3 grudnia, przyjmowane są dary w ramach organizowanej w naszym regionie przez senatora Stanisława Gogacza akcji „Polacy Rodakom”.
47/2018 (1219) 2018-11-23
Otwarcia sesji dokonała radna senior Wanda Frączek. Po złożeniu ślubowania przez nowych radnych przystąpiono do wyboru przewodniczącego.
47/2018 (1219) 2018-11-23
22 listopada odbyła się pierwsza sesja rady powiatu siedleckiego. W porządku obrad znalazło się ślubowanie radnych oraz wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
47/2018 (1219) 2018-11-22
Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach projektu „PATRIOTA 2018” zorganizowała konkursy o tematyce patriotycznej: Konkurs Pieśni Patriotycznej oraz Konkurs Fotograficzny.