Aktualności
Nowe drogi

Nowe drogi

W minionym tygodniu zakończono prace przy przebudowie dwóch blisko kilometrowych odcinków dróg powiatowych w Radczu i Rudnie.

Zakres prowadzonych prac obejmował m.in. frezowanie oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej jezdni a także przywróceniu drogom odpowiedniego stanu technicznego. Inwestycja została przeprowadzona w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, a jej koszt zamknął się kwotą ponad 790 tys. zł.

MLS