Sport
Jubileusz Włodawianki

Jubileusz Włodawianki

Uroczystości związane z tegorocznymi obchodami 85-lecia działalności Klubu Sportowego Włodawianka, jednego z najstarszych na Lubelszczyźnie, zgromadziły byłych i obecnych zawodników, trenerów, działaczy, władze miasta, gminy oraz powiatu, jak również kibiców i sympatyków.

Impreza składała się z dwóch części: oficjalnej w sali kina oraz nieoficjalnego spotkania pokoleń w klubie Sezam WDK. Część pierwszą wypełniły okolicznościowe wystąpienia oraz gratulacje, a także ceremonia wręczenia odznaczeń. Doznania artystyczne obecnym na jubileuszu zapewniła grupa Komische Pilze oraz Zespół Tańca Ludowego Polesie i grupy z Młodzieżowego Domu Kultury. Całą imprezę prowadził wiceprezes ds. piłki nożnej Włodawianki Ryszard Nilipiuk. Podczas spotkania liczne grono działaczy i szkoleniowców otrzymało też wyróżnienia.

Na wniosek Zarządu Klubu odznaczenia od Polskiego Związku Zapasów otrzymali: Jacek Chęć, Andrzej Korneluk, Zenon Nizioł i Tadeusz Zimnicki – Złotą Gwiazdę z Brylantem; Tadeusz Kowalski, Piotr Meniów i Wanda Słomiana – Złotą Gwiazdę; Artur Błażejczyk, Andrzej Chorąży, Andrzej Gruszkowski, Sławomir Kazuro, Robert Lenart, Piotr Lesiuk i Dariusz Nowosad – Złotą Odznakę; Stefan Przybysz – Srebrną Odznakę; Piotr Gieral, Tomasz Pruszkowski, Grzegorz Skowroński i Arkadiusz Woliński – Brązową Odznakę. Dodatkową nagrodę od Zarządu za wieloletnią pracę w sekcji zapasów otrzymał Zenon Nizioł.

Podczas uroczystości Klub uhonorował przedstawicieli pozostałych sekcji Włodawianki: piłki nożnej i koszykówki. Za bardzo aktywną działalność sportową nagrody otrzymali: Jan Zaremba, Jan Soroka, Tadeusz Klepacki, Edmund Świtka, Bogdan Wysocki, Henryk Włodarczyk, Marian Śpiewak, Tadeusz Kiecana, Krzysztof Nielipiuk, Wojciech Filipek, Franciszek Brzozowski, Tadeusz Łągwa, Andrzej Łągwa, Dariusz Orzechowski, Stanisław Twaróg, Roman Szybisty, Krzysztof Skibiński, Andrzej Gruszczyński, Marek Drob, Stanisław Dąbek, Jerzy Kozłowski, Witold Dudzik, Bolesław Ostaszewski, Teresa Roman, Mirosław Makaruk, Andrzej Wysokiński, Jarosław Wólczyński, Andrzej Smoliński, Andrzej Sadlak, Zygmunt Klimczuk, Jarosław Soroka i Marek Bem.

Za osiągnięcia sportowe i działalność społeczną w Klubie Sportowym Włodawianka mieszkańców Gminy Włodawa wyróżniły jej władze: wójt Tadeusz Sawicki i jego zastępca Andrzej Kratiuk. Nagrody otrzymali: Andrzej Korneluk, Paweł Dybczyński, Bogdan Wysocki, Dariusz Sidoruk i Marcin Wereszczyński. Odznaczenia przyznała również Rada Wojewódzka Ludowych Zespołów Sportowych. Odznaczenia LZS wręczono: Józefowi Dudzińskiemu, Waldemarowi Kononiukowi, Grażynie Kowalik, Andrzejowi Kratiukowi, Stanisławowi Możelukowi, Ryszardowi Nilipiukowi i Henrykowi Rusińskiemu. Specjalne wyróżnienie za aktywną działalność sportową od wiceprezesa ds. piłki nożnej Włodawianki oraz od Klubu Kibica Cmentaria Fans dostał były doskonały piłkarz Włodawianki, obecny prezes klubu, Dariusz Koziej.


85 lat w pigułce

Klub sportowy Włodawianka powstał w 1923 r. Odtąd też datuje się rozwój zorganizowanego ruchu sportowego we Włodawie. Na początku działalności Klub przybierał różne nazwy. Występował pod szyldem Klub Sportowy we Włodawie, następnie jako KS Sokół Włodawa, a od 1924 r. jako Włodawija. Od początku też największym powodzeniem cieszyła się sekcja piłki nożnej, o czym świadczy fakt, że Włodawija miała dwie drużyny piłkarskie.

W okresie II wojny światowej działalność klubu sportowego została zawieszona. Ponowny rozwój życia sportowego we Włodawie rozpoczął się dopiero po wojnie. Na początku lat pięćdziesiątych powołano pierwszą organizację sportową Klub Sportowy Związkowiec. Przełomowym momentem dla rozwoju sportu w mieście było ponowne powołanie Klubu Sportowego Włodawianka w 1956 r. Jego prezesem został wówczas Stanisław Matyjasik, a do największych działaczy tego czasu należeli: Kazimierz Dudzik, Tadeusz Wojtasik i Stefan Jaroszewicz. W latach siedemdziesiątych, oprócz sekcji piłki nożnej, w której pracę w 1965 r. podjął jeden z najwybitniejszych trenerów w historii Klubu Edmund Świtka, działały także: sekcja zapasów – powstała w 1971 r., sekcja piłki siatkowej – 1974, sekcja żeglarska – 1963, podnoszenia ciężarów – istniała w latach 1969 – 1974 oraz sekcja tenisa stołowego – 1979 – 1981. W latach osiemdziesiątych funkcjonowały trzy sekcje: piłki nożnej, zapasów i lekkoatletyki. Obecny stan klubu to sekcje: piłka nożna, zapasy i koszykówka.

Andrzej Dynkiewicz