Aktualności
Kolejny odcinek

Kolejny odcinek

Na blisko trzy miesiące planowane są prace przy przebudowie kolejnego odcinka drogi gminnej relacji Dąbie - Klimki. Władze gminy wybrały właśnie wykonawcę robót.

Za kwotę ponad 1,7 mln zł zmodernizuje on dwukilometrowy fragment jezdni. W poprzednich latach został wyremontowany odcinek o długości ok. 3,5 km. Na przeprowadzenie tej inwestycji gminie udało się uzyskać dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast w całości z budżetu gminy zostanie pokryty koszt przebudowy drogi Dminin – Skrzyszew w Dmininie i Zarzeczu Łukowskim. Do końca sierpnia drogowcy położą blisko 1,4 km nowej nawierzchni bitumicznej oraz wykonają niezbędne oznakowania jezdni. Koszt modernizacji zamknie się kwotą ok. 370 tys. zł.

MLS