Kultura
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Kultura ludowa ma się całkiem dobrze

13 kwietnia we Włodawskim Domu Kultury odbył się Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych, który stanowił jednocześnie powiatowe eliminacje do 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu.

Przegląd zdominowali artyści ludowi z Kołacz. Z tej niewielkiej miejscowości, położonej niedaleko Włodawy, przyjechały dwa zespoły śpiewacze - Poleska nuta oraz Wesołe sąsiadki, a także solistka Maria Tokarska, która zaprezentowała utwory pt. „Zieleni się trawka” i „Zielona girlanda”. Jury w składzie prof. Jan Adamowski - kulturoznawca i folklorysta z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Andrzej Sar z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie doceniło jej wykonanie, przyznając nagrodę. Solistka na co dzień występuje z zespołem Poleska nuta, który kultywuje tradycję muzyczną już 13 lat. Zespół w tegorocznych eliminacjach również stanął na podium.

Komisji spodobał się też występ Wesołych sąsiadek z Kołacz. Grupę tworzą panie, m.in. matki z córkami i sąsiadki. – Wymóg organizatora jest taki, aby wykonywać nieprezentowane wcześniej utwory, w związku z tym coraz trudniej o repertuar – przyznają członkinie zespołu. – Od 11 lat występujemy nie tylko z pieśniami, ale pokazujemy również dawny zwyczaj kiszenia kapusty i prezentujemy potrawy regionalne. Wesołe sąsiadki można spotkań na Jarmarku Holeńskim, przeglądach pieśni ludowej i przy okazji lokalnych uroczystości.

Nagrodzono również włodawski zespół Kresowianki, który zaprezentował trzy pieśni: „Cztery mile za Włodawą”, „Tam w polu wierzba” i „Oj przez drożynę”.

 

Na ostatniej prostej do Kazimierza

Do dalszego etapu jury wytypowało: solistę Czesława Bożyka z Dołhobród,

zespół śpiewaczy Dołhobrodzkie Zadułyńce oraz Swańki z Wyryk. Ten ostatni wykonał trzy pieśni zwane swańkami. – Te właśnie pieśni – skoczne, wesołe, zazwyczaj o tematyce miłosnej śpiewano dawniej w Wyrykach od półpościa do Wielkiego Tygodnia – wyjaśnia Justyna Torbicz, kierownik zespołu. – Swańki rozweselały srogi i wstrzemięźliwy post we wsi. Oczekiwano na Zmartwychwstanie Pańskie, natomiast wiejskie dziewczęta wypatrywały swatów. Bowiem swańkami określano także młode dziewczyny do 17 roku życia, czyli panny na wydaniu – dodaje.

Organizatorem eliminacji powiatowych do 53 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu był WDK oraz WOK. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

JS