Kościół
ARCHIWUM
ARCHIWUM

Leczą książką

O biblioterapii, czyli leczeniu książką, w samych superlatywach mówią zarówno uczestnicy WTZ, jak i bibliotekarze.

Bo spotkania z literaturą to jedna strona medalu. Wartością dodaną tych zajęć jest - co potwierdzają obie strony - rodzinna atmosfera i wymiana doświadczeń. Współpraca Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie z tamtejszym Warsztatem Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej sięga 2009 r. - Funkcję dyrektora MGBP pełniła wówczas Teresa Bonik - wskazuje na swoją poprzedniczkę Marian Kowalski. - Był grudzień. Pierwszym wspólnym działaniem stała się wystawa ozdób świątecznych wykonanych przez podopiecznych warsztatu - wspomina. O nawiązanej 13 lat temu owocnej współpracy w ramach biblioterapii obecny dyrektor mówi: radość i zaszczyt! Słów uznania w odniesieniu do inicjatywy „leczenia książką i słowem” nie kryją też pozostali pracownicy MGBP, jak również adresaci zadania - podopieczni WTZ.

– Biblioterapia jest elementem resocjalizacji i rewalidacji, ale w naszym przypadku to coś więcej – sygnalizuje M. Kowalski, wskazując na rodzinną atmosferę towarzyszącą spotkaniom i nawiązywane podczas nich przyjacielskie relacje. Warsztatowych słuchaczy chwali za wrażliwość w odbiorze treści literackich, spontaniczność, kreatywność i zaangażowanie. – Oni widzą sercem – akcentuje.

Na biblioterapię jako zadanie, a przy tym misję bibliotekarzy, ale także sposób poznania świata, poszerzenia wiedzy i sposobność do relaksu wskazuje również Małgorzata Swoboda pełniąca funkcję starszego bibliotekarza. – Zajęcia w ramach biblioterapii są okazją do zatrzymania się na chwilę w innej rzeczywistości i refleksji nad tym, co jest w życiu ważne – dodaje Bożena Korniluk. – Biblioterapia uczy spojrzenia na człowieka z innej perspektywy, na jego trudności, ale także marzenia – dodaje bibliotekarka.

 

Tematów nie brakuje

Pytani o przebieg spotkań biblioterapeutycznych pracownicy MGBP zgodnie przyznają, że w ich przygotowaniu sięgają po różne formy i techniki. ...

AW

Pozostało jeszcze 85% treści do przeczytania.

Posiadasz 0 żetonów
Potrzebujesz 1 żeton, aby odblokować ten artykuł