Diecezja
Źródło: AWAW
Źródło: AWAW

Mądrość zbudowała ten Dom

16 sierpnia parafia pw. św. Elżbiety w Konstantynowie obchodziła uroczystość 100 rocznicy konsekracji parafialnej świątyni. Jubileusz połączono z dorocznym odpustem ku czci św. Jacka.

Do jubileuszu mieszkańcy Konstantynowa przygotowali się poprzez czterodniowe misje, które poprowadził o. Stanisław Wódz. Mówił on zebranym o przywiązaniu do parafialnego kościoła i wspólnoty, podkreślał, że każdy powinien czuć się odpowiedzialny za swój kościół. Punktem kulminacyjnym była uroczysta Eucharystia celebrowana przez biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, bp. Henryka Tomasika i ordynariusza diecezji drohiczyńskiej bp. Antoniego Dydycza, który w 1938 r. w tej świątyni przyjął chrzest. W sumie jubileuszowo-odpustowej wzięło udział około 2 tys. wiernych. Na uroczystość zostali zaproszeni kapłani pochodzący z parafii, a także ci, którzy w niej pracowali. Do Konstantynowa przybyły także urodzone tu siostry loretanki wraz ze swoją matką generalną s. Zofią Chomiuk.

Mszy św. przewodniczył biskup siedlecki, on także poświęcił pamiątkową tablicę upamiętniającą ks. Andrzeja Olędzkiego – pierwszego proboszcza parafii i zarazem budowniczego miejscowego kościoła. Przybyłych gości powitał proboszcz ks. Mieczysław Milczarczyk i przewodniczący rady parafialnej Romuald Murawski. Liturgię uświetnił swoim śpiewem chór parafialny.

Odwaga budujących

Mieszkańcy Konstantynowa „korzystając z Bożej Mądrości, idąc za Jej radą, podjęli się budowy kościoła katolickiego po latach prześladowań. Nie lękali się trudności. Nie obawiali się, że zabraknie im materialnego zaplecza” – mówił w homilii bp A. Dydycz. Zachęcani przez bp. Franciszka Jaczewskiego i po dekrecie carskim z 1905 r. , pomimo przeszkód i wielu trudności, zdecydowali się na budowę własnej świątyni. Ordynariusz drohiczyński podkreślał, iż mieli oni wielką wiarę i nie żałowali ofiar. Nakreślił także wiernym zadania, które wynikają z tego, że jesteśmy świątynią Boga i udzielał wskazówek, jak dawać świadectwo wiary w trzecim tysiącleciu.

Uroczystości zakończyła procesja eucharystyczna wokół kościoła. Podczas tego szczególnego dnia wierni licznie nawiedzali kryptę świątyni, by pomodlić się przy trumnie hrabiego Stanisława Plater-Zyberka, fundatora sakralnego obiektu. Na zakończenie uroczystości bp Z. Kiernikowski podziękował parafianom za przygotowanie jubileuszu, a proboszcza podniósł do godności kanonika.

Pamiątką 100 rocznicy budowy kościoła i powstania parafii pozostaną (oprócz tablicy) okolicznościowy medal i książka opowiadająca o dziejach parafii Konstantynów.

Agnieszka Wawryniuk