Diecezja
Źródło: xMCZ
Źródło: xMCZ

Miłość mi wszystko wyjaśniła

30 września uroczysta Eucharystia w parafii św. Małgorzaty w Ulanie zainaugurowała III Diecezjalny Zjazd Szkół im. Jana Pawła II.

Eucharystii przewodniczył bp Zbigniew Kiernikowski. W imieniu nauczycieli i uczniów, dostojnego gościa powitała Eulalia Mikołajuk, dyrektor Zespołu Szkół.

– My, ludzie dotknięci grzechem, często jesteśmy wpatrzeni we własne piękno. Tymczasem ludzkie piękno przemija, a niezniszczalne i wieczne jest piękno Boga. Szkoła powinna kształtować w uczniach nie tylko wrażliwość na piękno ziemskiego życia, ale uczyć odkrywania piękna Boga. Kto wpatruje się w Boga i Jemu ufa, nawet gdy doświadcza cierpienia, odnajdzie drogę do nowego życia. Szkoła spełnia swoje zadanie wówczas, gdy potrafi przekazać tę mądrość Hioba, że „Wybawca żyje” i wybawia człowieka nie od cierpienia, lecz od fałszywej koncepcji życia. Uczcie w waszych szkołach, noszących imię Jana Pawła II, takiej wizji człowieka – mówił w homilii biskup siedlecki.

Po zakończonej Mszy św. dalsze uroczystości odbyły się w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. Przed pomnikiem Jana Pawła II zostały złożone wieńce i zapalone znicze. Po oficjalnym otwarciu zjazdu przez panią dyrektor, wystąpili zaproszeni goście.

– Imię Jana Pawła II zobowiązuje szkoły do wierności jego nauczaniu. Cieszę się, że odbywają się w naszej diecezji zjazdy szkół mających go za patrona. Ufam, że te zjazdy pomagają wam głębiej wchodzić w Ewangelię Jezusa Chrystusa i lepiej poznawać prawdę o człowieku. Ten człowiek – jak uczył Jan Paweł II – jest pierwszą drogą Kościoła. Stwarzajcie zatem jak najlepsze warunki w waszych szkołach, by człowiek mógł być człowiekiem na obraz i podobieństwo Boga – mówił bp Zbigniew Kiernikowski.

– Wasze spotkania są niezwykłą lekcją historii i życia. Rodzina szkół Jana Pawła II to nie tylko swoisty testament pamięci o Papieżu Polaku, ale również niezwykła szansa wychowawcza – napisał Krzysztof Babisz, lubelski kurator oświaty w liście odczytanym przez Andrzeja Mironiuka, kierownika Oddziału Zamiejscowego KO.

– Chcemy, by Polska szkoła wyróżniała się od szkół europejskich w dobrym tego słowa znaczeniu. Nieodzowną pomocą jest tutaj edukacja aksjologiczna, oparta na chrześcijańskich wartościach – mówił poseł Tadeusz Sławecki.

– Nie lękajcie się walczyć o świętość – wielokrotnie powtarzał Jan Paweł II. To przesłanie jest skierowane do nas wszystkich. Nauczanie papieskie towarzyszy naszemu narodowi. Dzięki niemu nasz naród ma przyszłość i odgrywa wielką rolę we wspólnocie narodów nie tylko Europy – mówił poseł Jerzy Rębek.

– Mając za wzór Sługę Bożego Jana Pawła II, możemy powiedzieć, że dobrym wychowawcą jest ten, który towarzyszy uczniom i stawia im wymagania. Życzę nauczycielom, aby zawsze wychodzili naprzeciw wychowankom – napisała Genowefa Tokarska, wojewoda lubelska, w liście odczytanym przez Andrzej Borysa, zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Po przemówieniach gości zostały zaprezentowane poszczególne poczty sztandarowe. W bogatym programie artystycznym, zainspirowanym słowami Jana Pawła II „Miłość mi wszystko wyjaśniła”, można było podziwiać m.in. występ uczniów z Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Mościskach i Gimnazjum w Różynie na Ukrainie oraz występ dzieci i młodzieży Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie. Oprócz pięknych śpiewów i recytacj, zostały wykonane tańce ludowe polonez i kujawiak.

Na zakończenie zjazdu zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe statuetki z wizerunkiem Sługi Bożego Jana Pawła II. Obok wymienionych gości, w uroczystościach w Ulanie udział wzięli m.in. ks. kan. Krzysztof Baryga – dyrektor Wydziału Nauczania siedleckiej kurii, ks. kan. Jan Czapski – dziekan dekanatu radzyńskiego, ks. kan. Roman Wiszniewski – proboszcz parafii MBNP w Radzyniu Podlaskim, ks. kan. Stanisław Wakulski – proboszcz parafii św. Małgorzaty w Ulanie, Lucjan Kotwica – starosta powiatu radzyńskiego, Jan Łaski – wójt gminy Ulan-Majorat, Szczepan Gajda – przewodniczący Rady Gminy Ulan-Majorat, Małgorzata Szostak – przewodnicząca Rady Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Teresa Teterycz – dyrektor Szkoły Polskiej im. Królowej Jadwigi w Mościskach.

ks. Mateusz Czubak