Aktualności
Na nowych zasadach

Na nowych zasadach

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż zostało podpisane zarządzenie Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie ustalenia zasad obsługi Funduszy Promocji Produktów Rolno- Spożywczych.

Zarządzenie wchodzi w życie 14 lutego, co skutkuje obowiązkiem stosowania nowych formularzy, w szczególności formularza Fpz f1, tj. deklaracji wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Równolegle prowadzone są działania w celu przygotowania aktualizacji formularzy dostępnych na platformie e-Rolnik, tak aby były one dostępne na platformie z dniem wejścia w życie zarządzenia. 

HAH