Kultura
Źródło:
Źródło:

Najlepsi zaprezentują się na festiwalu

18 i 19 czerwca odbył się Przegląd Twórczości Młodzieżowej projektu „ŁAPA – Międzyrzeckie Ślady Twórczości Młodzieżowej”, w trakcie którego najlepszych artystów zakwalifikowano do udziału we wrześniowym festiwalu.

 
Pierwszego dnia na scenie sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali się uczestnicy warsztatów teatralnych i malarskich. Występy indywidualne i grup oceniała komisja na czele ze Stanisławem Górką. Pierwsze miejsce jury przyznało Karolinie Buziak z Białej Podlaskiej, która przedstawiła półgodzinny monodram „Gwiazda” wg Helmuta Kajzera. Drugie miejsce zajęła grupa teatralna z Ukrainy, która przyjechała do Międzyrzeca z programem „Ukraińska wieczornica”, bogatym w śpiew i taniec. Natomiast trzecie miejsce przyznano Annie Karbowiak z Łosic, która zaprezentowała fragment prozy Edwarda Stachury „Wesele” i piosenkę Agnieszki Osieckiej „Miasteczko cud”. Nagrodzeni mają zagwarantowany udział we wrześniowym festiwalu sztuki młodzieżowej projektu „ŁAPA”. Podczas niego wystąpią też wyróżnieni: międzyrzecka grupa „FAST AND FANNY” oraz grupa teatralna „13”.

 

Najlepsi fotograficy i wokaliści

Tego samego dnia, spośród nadesłanych przez uczestników warsztatów fotograficznych prac, komisja, której przewodniczył wykładowca Sergiusz Sachno, wybrała najlepsze zdjęcia. Pierwsze miejsce zajęła Maryia Haponiuk z Białorusi, drugie – Karolina Branicz z Międzyrzeca, a trzecie – Anna Węgrzyniak z Tłuśćca. Wyróżniona została praca Aleksandry Wymiatał z Siedlec.

19 czerwca na scenie ustawionej na miejskim rynku odbyły się prezentacje wokalistów i duetów – uczestników warsztatów wokalnych. Jury, któremu szefowała piosenkarka Danuta Błażejczyk, wybrało najlepszych artystów, którzy także zaprezentują się na wrześniowym festiwalu. Pierwsze miejsce zajęła Wiesława Nesteruk z Ukrainy, która zaśpiewała wzruszającą pieśń „Wieczorna zorza”. Drugie miejsce przyznano Kindze Braksal z Siedlec, prezentującej piosenkę „Na pierwszy znak”. Natomiast trzecie miejsce wyśpiewała Honorata Nitychoruk z Białej Podlaskiej, dzięki doskonałemu wykonaniu „Tanga Tandresse”. Udział w festiwalu zapewniły sobie także: Agnieszka Saczuk z Międzyrzeca, Julia Malczuk z Ukrainy, a także ukraiński duet  – Alina Kowalczuk i Natalia Lisowa oraz Elżbieta Oleszkiewicz z Litwy.

 

… oraz malarze

Podczas przeglądu można było także oglądać prace uczestników warsztatów malarskich, które ustawiono na rynku. Jurorom, na czele z Mariuszem Drzewińskim, najbardziej spodobał się obraz Agnieszki Kozos z Miedzyrzeca. Drugie miejsce zajęła praca Jurija Własiuka z Białorusi, a trzecie przyznano Irinie Bortniczuk z Ukrainy. Wyróżniono także prace Bartosza Łukaszewicza z Międzyrzeca i Andrzeja Głaszczuka z Ukrainy.

W przeglądzie licznie uczestniczyli mieszkańcy miasta.

Beata Zgorzałek