Region
90-lecie ZSE
26/2011 (835) 2011-06-30

90-lecie ZSE

Z okazji 90-lecia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej, w dniach 18-19 czerwca odbył się czwarty zjazd absolwentów.
Katolik na wakacjach
26/2011 (835) 2011-06-30

Katolik na wakacjach

Na tablicy ogłoszeń wiszącej w moim kościele ksiądz umieścił hasło: „Wakacje - czas dla Boga”. Letnie miesiące są pięknym darem, którego nie można zmarnować.
26/2011 (835) 2011-06-30
Gabriel Siliwoniuk z Międzyrzeca jako jedyny Polak bierze udział w ogólnoświatowym kursie treningowym taekwondo olimpijskiego w Korei Południowej.
26/2011 (835) 2011-06-30
Piłkarze Pogoni pewnie awansowali do grupy wschodniej II ligi. Na historyczny sukces zapracowało wiele osób - od piłkarzy i sztabu trenerskiego, poprzez działaczy, sponsorów, po władze miasta.
26/2011 (835) 2011-06-30
19 czerwca, na placu miejskiego amfiteatru, zorganizowano VII festyn ph. „Krew dla miasta i powiatu Siedlce”. Głównym celem tego spotkania jest promowanie idei honorowego krwiodawstwa.
26/2011 (835) 2011-06-30
18 i 19 czerwca odbył się Przegląd Twórczości Młodzieżowej projektu „ŁAPA – Międzyrzeckie Ślady Twórczości Młodzieżowej”, w trakcie którego najlepszych artystów zakwalifikowano do udziału we wrześniowym festiwalu.
26/2011 (835) 2011-06-30
24 czerwca W Muzeum Południowego Podlasia odbył się wernisaż dwóch wystaw: malarskiej prof. Stanisława Baja i fotograficznej Artura Tabora. Ekspozycje łączy tytuł „Bezkresne piękno Podlasia”.
26/2011 (835) 2011-06-30
26 czerwca odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające śmierć mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika” - dowódcy zgrupowania partyzanckiego AK-WiN. Jego rodzina przekazała kościołowi parafialnemu wyjątkowe wotum - nadany pośmiertnie (2009 r.) Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
26/2011 (835) 2011-06-30
„W obliczu Boga Wszechmogącego (…) kładę swe ręce na ten Święty Krzyż (…) i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej (…) Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił - aż do ofiary mego życia…” (z przysięgi żołnierza Armii Krajowej)
26/2011 (835) 2011-06-30
Za ich pieniądze budowano szpitale, kupowano nowoczesną aparaturę. Tymczasem współczesnym seniorom odmawia się leczenia, refundacji niezbędnych leków czy sprzętu rehabilitacyjnego. Ktoś gdzieś ocenia, że nie warto ich leczyć. Racjonalizacja kosztów wygrywa ze zdrowiem i życiem człowieka.