Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Nie ma jedności bez podjęcia krzyża

17 stycznia biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski celebrował Eucharystię w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP z racji 136 rocznicy męczeństwa unitów w Drelowie.

W homilii pasterz diecezji siedleckiej mówił o jedności, która rodzi się z przyjęcia krzyża. – Krzyż i cierpienie są skutkiem grzechu pierworodnego. Ten grzech rozdzielił człowieka od człowieka. Odtąd każdy szuka swojego dobra, a na drugiego patrzy z interesownej perspektywy. Widać to dobrze na przykładzie historii prześladowania męczenników z Drelowa. Oni ponieśli śmierć z ręki ludzi ochrzczonych, którzy co prawda byli innego wyznania, ale odnosili się do jedynego Boga i Ewangelii Jezusa Chrystusa – mówił bp Kiernikowski. Natomiast w dalszej części homilii zauważył, iż trzeba postawić sobie pytanie, czego uczą nas dzisiaj tamte wydarzenia i jakie przesłanie niesie ze sobą wiara męczenników z Drelowa? Jak możemy realizować w sobie główny zamysł Boga, jakim jest jedność? Jak możemy budować tę jedność w Kościele, rodzinie, społeczeństwie? – Męczennicy z Drelowa doskonale wiedzieli, że nie ma jedności bez przyjęcia krzyża. Jedność kosztuje utratę własnej pozycji. Nie chodzi tutaj o rezygnację z prawdy, tylko utratę swojego sposobu patrzenia na drugiego. Z akt męczenników możemy wyczytać, że oni nie dążyli do walki zbrojnej. Domagali się natomiast wolności w wyznawaniu wiary w jednego Boga. Mocą tej wiary wydawali siebie w ręce tych, którzy chcieli ich wyrwać ze wspólnoty Kościoła. Woleli umrzeć, niż zrezygnować ze swojej pozycji tracenia siebie. Nadzieja, którą żyli męczennicy z Drelowa, jest nieśmiertelna. Jezus nie zszedł z krzyża jak Mu proponowano. Pozostając na krzyżu, otworzył nam nadzieję pełną nieśmiertelności. Oby ta nadzieja była w nas i abyśmy potrafili przekazać ją młodemu pokoleniu – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

Dalsze uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Drelowie. Uczniowie z Gimnazjum nr 1, pod kierunkiem Ewy Strok, przygotowali sztukę teatralną pt. „Bom wśród unitów się wychował”. Motywem przewodnim sztuki były dramatyczne losy unitów prześladowanych na ziemi podlaskiej w II poł. XIX w.

ks. Mateusz Czubak