Aktualności
Nowoczesne kształcenie

Nowoczesne kształcenie

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach poszerza swoją bazę dydaktyczną o pracownię anatomii prawidłowej.

Do dyspozycji studentów kierunku lekarskiego i pracowników Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu będą cztery stanowiska sekcyjne wyposażone m.in. w specjalistyczne oświetlenie operacyjne i system wizyjny. Studentom służyć będą również szczegółowe modele anatomiczne człowieka 3D, książki i atlasy anatomiczne, stanowisko do preparatyki, a także pracownia mikroskopowa. Pracownia pozwoli na profesjonalne kształcenie przyszłych kadr medycznych.

JAG