Kultura
Obchody na finiszu

Obchody na finiszu

W Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste podsumowanie jubileuszowego roku Herberta.

Piątkowe spotkanie, które odbyło się pod patronatem prezydenta Siedlec Wojciecha Kudelskiego, przeprowadzono w dwóch blokach tematycznych. W pierwszej części uroczystości, poprowadzonej przez Małgorzatę Połeć, podsumowano działania instytucji, które aktywnie włączyły się w organizację kulturalnych i edukacyjnych imprez. W ramach rocznych obchodów odbywały się bowiem konkursy recytatorskie, plastyczne, literackie, panele dyskusyjne, a nawet wycieczka do Muzeum Literatury w Warszawie. Materiały pokonkursowe zostaną także wydane w piśmie „Dydaktyczne Puzzle”. 

M. Połeć, doradca metodyczny siedleckiego Samorządowego Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli, a zarazem koordynator projektu edukacyjnego „Rok Zbigniewa Herberta w Siedlcach”, oceniła działania związane z programem oraz przybliżyła ideę konkursu. Po wystąpieniach zaproszonych gości nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród laureatom międzyszkolnych zmagań. Podziękowano dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom siedleckich placówek ponadgimnazjalnych. Słowa wdzięczności skierowano też pod adresem innych przychylnych osób (m.in. Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej oraz oddziału siedleckiego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza), które włączyły się w działania SCDiDN. Drugą część spotkania wypełniła konferencja popularnonaukowa, poświęcona ciekawym i wnikliwym rozważaniom nad twórczością Herberta.

Iwona Zduniak-Urban