Diecezja
Źródło: WP
Źródło: WP

Pamiętają o biskupie

W życie każdego człowieka wpisują się miejsca, w których żył. Najczęściej jednak pozostają w życiorysach jedynie dwa najważniejsze miejsca: narodzin i śmierci. Jak ważne dla człowieka jest miejsce urodzenia, mogli przekonać się mieszkańcy Stoczka Łukowskiego w niedzielę, 26 lutego.

W tym dniu przeżywali uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ks. Adolfa Piotra Szelążka, biskupa Łuckiego na Wołyniu, założyciela Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, który urodził i się i został ochrzczony w Stoczku Łukowskim w 1865 r.

Rozstrzygnięcie konkursów

Z tej okazji do parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przyjechała grupa sióstr terezjanek z Podkowy Leśnej, z matką przełożoną – Judytą Jankowską na czele. Cała uroczystość rozpoczęła się tuż przed południem, od ogłoszenie wyników konkursów poświęconych bp. Szelążkowi. Odbyły się one w Zespole Oświatowym w Starych Kobiałkach, a zostały zorganizowane przez Gminną Biblioteką Publiczną. Rywalizacja pomiędzy uczniami okolicznych szkół odbyła się w trzech odsłonach: plastycznej, literackiej i wiedzy o postaci przedwojennego biskupa łuckiego, we wszystkich kategoriach wiekowych od szkoły podstawowej do szkoły średniej. Udział w nich wzięło blisko 400 uczniów. Wręczono także nagrody i puchary dla zwycięzców turniejów piłki nożnej chłopców i piłki siatkowej dziewcząt o puchar imienia bp. Adolfa Piotra Szelążka, rozegranych pomiędzy kandydatami do bierzmowania miejscowej parafii. Nagrody we wszystkich konkursach ufundował ks. kan. Stanisław Małek, proboszcz parafii pw. WNMP w Stoczku Łukowskim. Wspólnie z władzami samorządowymi miasta i gminy oraz matką przełożoną wręczył zwycięzcom trofea i upominki.

Potrzeba autorytetów

Centralna uroczystość rozpoczęła się o 12.00 w miejscowym kościele. Tuż przed Mszą św. procesja udała się do przedsionka świątyni, aby tam dokonać odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, ufundowanej przez miasto Stoczek Łukowski, gminę Stoczek Łukowski oraz wspólnotę parafialną. Odsłonięcia dokonali: matka przełożona Judyta Jankowska, burmistrz Ireneusz Szczepanik, wójt Marek Czub oraz przedstawiciele zespołów oświatowych miasta i gminy. Poświęcenia tablicy dokonał główny celebrans uroczystości ks. kan. Stanisław Małek. W czasie uroczystości ks. proboszcz podkreślał niezłomną postawę bp. Szelążka oraz jego wkład w rozwój Kościoła i ojczyzny. Zaznaczył, że obecnej Polsce potrzeba na nowo autorytetów tego pokroju. Wyraził także nadzieję, że już niebawem rozpocznie się proces beatyfikacyjny stoczkowianina z urodzenia.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrała matka generalna. W swoim krótkim wystąpieniu podkreśliła, jak ważne miejsce w życiu ojca założyciela miał Stoczek Łukowski. Stwierdziła, że biskup wpisał go na stałe w swoją historię życia. Podziękowała również wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie uroczystości oraz w jej oprawę. – To dla nas ważny dzień – powiedziała matka Judyta.

W duchu dziękczynienia

Ostatnią częścią uroczystości był I Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt im. Biskupa A.P. Szelążka w Starej Prawdzie. Dziewczęta rywalizowały w kategorii szkół gimnazjalnych. W czasie turnieju swój talent siatkarski ujawniły siostry terezjanki, które rozegrały pokazowy mecz z reprezentacją dziewcząt biorących udział w turnieju.

Była to kolejna wizyta sióstr terezjanek w Stoczku Łukowskim. Pierwsza odbyła się kilka lat temu, kiedy siostry nowicjuszki przyjechały do Stoczka, aby w miejscu chrztu założyciela swojego zgromadzenia dziękować za dar powołania i wyrazić pamięć o swoim ojcu. Siostry od ubiegłego roku świętują 75-lecie zgromadzenia, którego celem jest przede wszystkim szerzenie miłości Boga w sercach ludzi, a szczególnie wychowanie młodzieży i dzieci w duchu św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Czynią także starania o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Adolfa Piotra.

Cała parafia Stoczek Łukowski przeżyła ten dzień w duchu dziękczynienia i poznawania dziedzictwa wielkiego krajana. Pozostaje mieć nadzieję, że już niedługo przyjdzie się cieszyć z rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego, a postać księdza biskupa stanie się autorytetem dla kolejnych pokoleń.

Paweł Walecki