Kultura
Źródło:
Źródło:

Perła odzyska blask

Miasto otrzyma z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200 tys. zł na renowację wieży pałacu Potockich.

 
Niemal wszystkie działania kulturalne i społeczne w Radzyniu Podlaskim skupiają się wokół pałacu Potockich. Barokowa rezydencja magnacka, porównywana z Wilanowem i pałacem Branickich w Białymstoku, jest jednym z najcenniejszych zabytków w Polsce. Władze miasta zdają sobie sprawę z tego, jaką perłę mają u siebie, dlatego starają się o pieniądze na odrestaurowanie XVIII-wiecznego pałacu.

 

Sukces w ministerstwie

Pod koniec listopada, w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe. Priorytet 1 Ochrona zabytków”, urzędnicy złożyli w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie projektu „Zespół Pałacowo-Parkowy w Radzyniu Podlaskim. Renowacja wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich z XVII w. wraz z konserwacją kompozycji rzeźbiarskiej autorstwa J. Ch. Redlera”. Kilka dni temu ogłoszono wyniki naboru. Minister przyznał na remont wieży 200 tys. zł.

Konkurencja wśród podmiotów ubiegających się o dotację była ogromna. Do MKiDN wpłynęło około tysiąc wniosków, z czego dofinansowano jedynie 214 projektów – informuje Piotr Sławecki z radzyńskiego magistratu. – Wprawdzie kwota, o jaką się staraliśmy, była wyższa, bo wynosiła 380 tys. zł, jednak okazało się, że zmniejszono budżet programu. Jeszcze w 2010 r. wynosił on 50 mln zł, a w 2011 r. 37 mln zł – tłumaczy.

 

Dalsze poszukiwania

Skąd samorząd weźmie brakującą kwotę? P. Sławecki, odpowiedzialny za przygotowanie wniosku, wyjaśnia że zostanie ona pokryta ze środków miasta i powiatu. Urzędnicy chcą również poprosić o wsparcie wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W ramach renowacji przewiduje się: wykonanie prac restauratorsko-konserwatorskich przy elementach architektonicznych oraz rzeźbach i detalach kamiennych, renowację elewacji wieży bramnej zachodniej wraz z wymianą obróbek blacharskich, roboty budowlane i renowacyjne w zakresie stolarki budowlanej, wymianę okien i renowację drzwi, wykonanie kamiennych schodów zewnętrznych.

– Teraz musimy dokonać aktualizacji kosztorysu pod kątem otrzymanej dotacji. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca. Przewidujemy, że renowacja wieży rozpocznie się w maju, a zakończy w listopadzie – mówi P. Sławecki.

MD